Search

انقلابی جدید در عرصه اتوبوس های هیدروژنی

انقلابی جدید در عرصه اتوبوس های هیدروژنی

انقلابی جدید در عرصه  اتوبوس های هیدروژنی

بررسی تاریخ تمدن بشر نشان میدهد که هرگاه کشوری دارای یک موقعیت استراتژیک باشد،هرگز نمی تواند خود را از تحولات جهانی دور نگهدارد و انزوا پیشه کند بلکه چنین کشوری باید با درک صحیح از موقعیت خاص جفرافیایی خود به عنوان یک قدرت استراتژیک وارد عمل شده ودر راستای پیشرفت وتوسعه نقش موثری گام بردارد.

گسترش روزافزون مصرف انرژی، محدودیت منابع فسیلی، فاجعه آلودگی محیط زیست مانند تهران ناشی از سوزاندن این منابع ، بحث گرم شدن هوا و اثرات پدیده گلخانه ای و ضرورت متعادل کردن نشر گاز CO۲، همگی لزوم صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی و توجه به استفاده از دیگر منابع را ضروری ساخته اند. در میان انرژی ها، انرژی های تجدیدپذیر با توجه به سادگی فناوری و نداشتن عوامل آلوده کننده محیط زیست و محاسن دیگر، توانسته اند نقش مهمی را در سیستم جدید انرژی جهان ایفا کنند.

امروزه بحث انرژی یکی از مهمترین مباحث مطرح در امر توسعه بشمار می رود.

در طول چند سال گذشته، سرمایه گذاری جهانی در بخش انرژی پاک تا نزدیک به پنج برابر افزایش یافته است، در حال رشد از ۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۲۶۹ میلیارد دلار در سراسر جهان در سال ۲۰۱۳.رسیده است.

همچنین درحال حاضر ذرت ونیشکر وچندمحصول فرعی دیگربه عنوان تولید اتانول درآمریکا شناخته می شود ،درحالی که این نوع اتانول از درصد آلایندگی بالایی برخوردار است .ودربرخی موارد میزان آلایندگی آن از گازاییل وبنزین نیز بالاتر است.وگازهای گلخانه ای فراوانی تولید می کند.واز سوی دیگر ،تهیه اتانول از ذرت که یک ماده غذایی مهم واستراتژیک در کشورهای جهان به حساب می اید ، موجب افزایش چشمگیر قیمت های جهانی ذرت ونیشکر شده وپیامدهای منفی فراوانی به دنبال داشته است. .

سیستم هیدروژن بدلیل استقلال از منابع اولیه انرژی سیستمی دایمی ،پایدار فناناپزیرمی باشد.پیش بینی می کنم درآینده نه چندان دورالبته با حمایت مسولین از جمله خانم ابتکاررییس محترم محیت زیست تولید ومصرف آن به عنوان حامل انرژی به سراسر اقتصاد جهانی سرایت نموده واقتصاد هیدروژنی را تثبیت کنیم.

امروزه دربسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان صحبت از یک منبع پاک وسبز جدید بنام هیدروژن به میان می آیدکه توجه بسیاری ازکارشناسان وصاحب نظران دنیای انرژیهای جایگزین وانرژیهای پاک رابه خود جلب کرده است.

به نحوی که بسیاری ازاین کارشناسان ،هیدروژن را کمک به صلح جهانی توصیف می کنند. بر این اساس هم کنون ما با در اختیار داشتن این دانش جدید وارزان می کوشیم تا راه های جدیدی برای تسریع وبهینه سازی این پروژه عظیم چالش های موجود رابه فرصت بزرگ وانرژی سازتبدیل کنیم.

توانستم در عرصه انرژی جایگزین یک نوآوری بزرگ ومنحصر به فرد انجام دهم.وهیدروژن ارزان قیمت تولید کنم . درآزمایشگاه شخصی به تولید انبوه برسانم ،از جمله ویژگیهای که هیدروژن ابداعی رااز سایر گذینه های مطرح سوختی متمایز می نماید ،به فراوانی ، مصرف منحصر به فرد وکاهش اثرات گلخانه ای اشاره کرد.

درحقیقت توانستم یک روش ارزان اما کارامد برای تولید هیدروژن ابداع کنم.

گاز بدست آمده یک سوخت پاک پاک ارزان خواهد بود ومشکل جایگزینی کردن سوخت های فسیلی به وسیله سوخت های تجدید پذیر را رفع می کند.

این اختراع دستگاهی است که می تواند صنعت اتوبوس های هیدروژنی را متحول کند و می توان این گاز تجدیدپذیر را به غول توسعۀ این صنعت نوپا در جهان تبدیل کرد.

در این زمینه، روش های گوناگونی را آزموده و از مواد جایگزین و ارزان تر از طرح های قبلی استفاده کرده ام که در مجموع نتیجه بخش بوده است. نتیجه اینکه هیدروژنِ تولید شده کم خطرتر و پرکاربردتر از نمونه های معمول است. ذخیرۀ هیدروژن، آن هم در مخازن تحت فشار، همواره خطرناک ودر صورت اشکال در سیستم میتواند فاجعه بار باشد.

روش کار

در این روش جدید ومبتکرانه که با استفاده از یک دستگاه (الکترولیز) که درون اتوبوس قرارگرفته و زمان استارت شروع به واکنش تولید گاز می شود این دستگاه شروع به تولید هیدروژن کرده در این هنگام سوخت وارد لوله ای ویژه ای شده و سپس فشرده می شود تا مثل سوخت برای خودروها بکار گرفته شود. در یک کلام ، آب را به به سوخت پاک تبدیل می کنیم .

تولیدهیدروژن از طریق از طریق تجزیه آب پدیده جدیدی نیست وسالها بشر به این فناوری دست پیدا کرده است.اما انچه که کشف جدید این جانب را قابل تامل ساخته است،استفاده از الکترولیز آب با مصرف الکتریسیته کم وهمچنین غیر قابل انفجاری بودن این گاز است.

ویژگیهای هیدروژن اختراعی

از جمله ویژگی این پروژه ابداعی که با سایرگذ ینه های مطرح سوختی متمایز می باشد به فراوانی ،مصرف منحصر به فرد ،کاهش اثرات گلخانه ای اشاره نمود .

همچنین هیدروژن ابداعی توانایی بخش عالی برای فناوری های انرژی تجدید شونده است.این انرژی می تواند بافناوری های سوخت فسیلی ،اتانول ومواد حیاتی که تماما سوختهای جایگزین به شمارمی آید رقابتکند ومی تواند بخوبی در فناوری وسایل نقلیه ترکیبی به کار گرفته شود.

هیدروژن به عنوان عنصری از سوخت تجدید شونده برای انرژی پایدار درآینده ،دارای قابلیت عظیمی است

سیستم هیدروژن بدلیل استقلال از منابع اولیه انرژی سیستمی دایمی ،پایدار فناناپزیرمی باشد.پیش بینی می کنم درآینده نه چندان دور ، تولید ومصرف آن به عنوان حامل انرژی به سراسر اقتصاد ایرا ن وجهان سرایت نموده واقتصاد هیدروژنی را تثبیت کنیم. درحقیقت توانستم یک روش ارزان اما کارامد برای تولید هیدروژن ابداع کنم.

گاز بدست آمده یک سوخت پاک پاک ارزان خواهد بود ومشکل جایگزینی کردن سوخت های فسیلی به وسیله سوخت های تجدید پذیر را رفع می کند.وهمچنین این اتوبوسها نیاز به شارژسوخت ندارند.

مزایای پروژه

از مزایای هیدروژن می توان به برگشت بودن به چرخه تولید ،عدم تولیدco۲ وکاهش اثرات گلخانه ای وبرتری تکنیکی ازجمله در این نسبت ،هیچ نیازی در تغیرات یک موتور خودرو نیست لذا با توجه به نکات مثبت زیست محیطی ،اقتصاد وقوانین وضع شده امروزه ایراندر اینده نزدیک به سمت توسعه پایدارو بااستفاده از انرژی هیدروژنی سوق داده می شود .استفاده ازهیدروژن چشم نداز بسیاری روشنی را درآینده برای بخش انرژی ترسیم می نماید.

مشکلات اتوبوسهای هیدروژنی در جهان

بزرگ ترین مشکلی که اکنون تولیدکنندگان در جهان با آن روبه رو هستند، هزینه بالای تولید اتوبوسهای هیدروژنی است. به عبارتی، ساخت هر خودرو صدها هزار دلار هزینه بر می دارد..پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ خودروهای هیدروژنی بتوانند بر ماشین های الکتریکی برتری یابند. خودروهای الکتریکی در بسیاری از کشورها خصوصا امریکا، چین، و هند که انرژی الکتریسیته با سوخت های فسیلی تولید می شوند، نمی توانند گزینه مناسبی باشند.علاوه برهزینه بالای تولید و ایجاد ایستگاه های سوختگیری، اندازه و وزن خودروهای هیدروژنی به دلیل نیاز به مخزن پرحجم برای طی مسافت مناسب از دیگر مشکلات پیش روی طراحان است.

سخن آخر

وبنا به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای و درراستای فرمایشات گرانمایه اخیر ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی ودر صورت حمایت معنوی مسولین از این طرح وبا تحقق پروژهای نام برده، صنعت هیدروژن علاوه بر کاهش آلاینده های زیست محیطی، در کلان شهرها از جمله تهران عزیز باعث صرفه جویی در مصرف انرژی، حفاظت از منابع و ذخایر طبیعی، افزایش امنیت، عرضۀ سوخت پاک و تجدیدپذیر و همچنین افزایش صادرات این سوخت می شود. همچنین، درخصوص مهم ترین شاخص توسعۀ پایدارِ این فناوری در ایران باید در ، استفاده از فناوری پیشرفته و آخرین استانداردها، آن را تعریف و اجرایی کرد. طبق سیاست گذاری های جدید در جهان در اینده باید سهم هیدروژن در سبد سوخت خودروها به ۷۰ درصد افزایش یابد و آغاز گستردۀ تولید خودروهای هیدروژنی در سطح کارخانه های جهان تسریع شود امید وارم درآینده نزدیک شاهد تردد اتوبوس های دوست دار محیت زیست بصورت فراگیردر کشور عزیزمان باشیم .
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *