Search

جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری و نمونه آماری

sampling001

جامعه آماری تحقیق چیست و چه تفاوتی با نمونه آماری دارد؟

هدف تحقیق علمی، شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری (Statistical population) است. در این راستا، موضوع تحقیق متوجه مطالعه متغیرها (صفات، ویژگی ها، کارکردها و …) و روابط بین متغیرها (صفات، ویژگی ها، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار) می باشد. جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها یا عناصر مطلوب مورد نظر، که دارای حداقل «یک صفت مشترک» باشند. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد، یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی، همه واحدهای مورد مطالعه را دربر بگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید.
اما منظور از حجم نمونه (sample) و نمونه گیری (sampling)، انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. اساسا پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است؛ نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.
اولین قدم در نمونه گیری، تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند. داشتن نمونه و نمونه‌گیری یکی از مهم‌ترین بخش‌های علم آمار است. یک نمونه باید طوری انتخاب شود که تنوع و اندازه لازم را داشته باشد تا نتایج قابل اعتماد وقابل تعمیم باشند.
برای گرداوری داده‌های مورد نظر در هر زمینه‌ای دو راه وجود دارد: یا راه گردآوری داده‌ها از طریق کلیه افراد (که به آن سرشماری می‌گویند) و یا از طریق نمونه‌گیری (انتخاب نمونه‌ای از افراد جامعه و جمع آوری داده‌های مورد نظر از طریق آن‌ها).
در عین حال باید در نظر داشت که بین جامعه آماری با نمونه آماری تحقیق تفاوت وجود دارد. همان طور که اشاره شد، جامعه آماری به مجموعه افراد، عناصر و سوژه‌هایی گفته می‌شود که حداقل یک صفت یا ویژگی مشترک دارند؛ اما نمونه آماری تحقیق گروهی از اعضای جامعه آماری هستند که اطلاعات مورد نیاز پژوهش را می‌توان از طریق آن‌ها به دست آورد. رابطه نمونه و جمعیت از جهاتی همان حکایت مشت نمونه خروار است. به بیان دیگر، نمونه در علم آمار باید معرف جمعیت مورد تحقیق باشد.
[۱] – سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه، ۱۳۸۴
[۲] – عباسی اسفنجانی، حسین، آشنایی با انجام پروژه های تحقیقاتی و ارائه سمینار، تهران: فروزش، ۱۳۹۰
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *