Search

کانون های اندیشه

تعاریف و مفاهیم اولیه

یک کانون اندیشه ، سازمان یا گروهی است که بر روی حل مسئله ویِژگزینشه یا انجام یک وظیفه معین در حوزه علوم، جامعه یا تکنولوژی متمرکز شده است. هدف کانون اندیشه درگیر شدن در موضوعات چالش هایی است که فراتر از میزان توانایی های افراد یا گروه های متخصصین مبوسیله است . مطالعات درازمدت و عمیق نحوه کاری کانون های اندیشه است ]۱[.


اخبار تکنولوژی

اخبار تکنولوژی,دنیای تکنولوژی,اخبار فناوری

در ادبیات فارسیبقیه واژگانی که برای کانون اندیشه بکار می رود عبارتند از اندیشگاه، مرکز مطالعات استراتژیک مخزن فکری.

عبارت کانون اندیشه اکثرا ٌ ٌ به سازمانهایی اطلاق می شود که نظریه پردازان اندیشمندان را بخدمت می گیرند تا برای موارد کلان، تحلیلها و دستورالعمل هایی برای سیاست گذاری فراهم نمایند. کانون های اندیشه در ایالات متحده نقش مهمی در شکل دادن به سیاست خارجی کشوری ایفا می کنند. بعنوان مثال مقوله ای مانند دفاع موشکی ملی در بین کانونهای اندیشه به مباحثه گذاشته شده و نتایج آن در تصمیمات حکومتی اثر می گذارند. پشتوانه مالی این سازمانها اکثرا ٌ از جانب اعطاکنندگان کمک بخش خصوصی تامین شده اعضای کانونهای اندیشه آزادی فکری بیشتری نسبت به اشویِژگزینشه شاغل در سازمانهای حکومتی دارند.

در جمهوری خلق چین تعدادی کانون اندیشه وجود دارد که بوسیله سازمانهای حکومتی پشتیبانی می شوند، لیکن ساختار اداری آنها همچنان غیر رسمی باقی مانده است تا اعضای آن بتوانند آزادانه به پیشنهاد ایده های خود بپردازند. در واقع بیشتر دیپلماسی عملی بین چین ایالات متحده، شکل مبادلات آکآدم یک بین اعضای کانونهای اندیشه این دو کشور را پیدا کرده است.

برخي رویدادهای مهمی که نتیجه کار کانون های اندیشه بوده است عبارتند از:

· ابداع بمب اتمی

· رابطه بین آدم و دلفین ها

· اینترنت وب جهان گستر

· برخي از پروگرام های محیط ی ایالات متحده

· مشاهده از راه دور[۱]

· هواشناسی جهان ی

· حمله سال ۲۰۰۳ به عراق

· واسط فرد ی گرافیکی (GUI)

انتقادات مرسوم در مورد عملکرد کانونهای اندیشه

منتقدینی چون رالف نیدر[۲] چنین اظهار کرده اند که ماهیت سازمان خصوصی که از کانونهای فکری پشتیبانی مالی بعمل می آورد، ممکن است بر دستاوردهای آنها اثر گذاشته آنها را به سمت و سوی خاصی متمایل سازد. برخی نیز چنین ایراد می کنند که اعضای این کانونها تمایل به ترویج انتشار آن دسته از نتایج علمی دارند که تضمین کننده جریان پشتیبانی مالی از طرف اعطا کنندگان هستند .

گاهي منتقدین از این هم پیشتر می روند چنین اظهار می کنند که کانونهای فکری چیزی بیش از وسائل های تبلیغاتی در جهت پیشبرد نظریات ایدئولوژیکی سازمانهای موسس آنها نیستند. از نظر آنان بیشتر کانونهای اندیشه که در مراکز دولتی جای دارند، صرفا جهت تحمیل عقاید مطلوب شرکـت های خصوصی بزرگ بوجود آمده اند. مثالهایی که این صاحبنظران ارائه می کنند جمله است از دعوت سیاستمداران به میهمانی صرف ناهار در محل کانونهای اندیشه ، تا بدینوسیله نتایج پژوهشی که از طرف اعضا به آن سیاستمداران ارائه می شود در جهت منافع عمومی بنگاه های اقتصادی بزرگی همچون مایکروسافت عمل نماید. لیکن اینگونه ارتباطات هیچ وقت فاش نمی شود. مثال دیگر گزارشات پژوهشی شرکت RAND در مورد سیستم دفاع موشکی ملی می باشند که منجر به افزایش سرمایه گذاری در آن دسته از محصولات نظامی گشتند، که بوسیله حابین مالی این مجموعه تولید می شوند. معافیت های مالی در نظر گرفته شده جهت این کانونهای فکری باعث می شود که از منابع مالی خود خوبتر مصرف کنند.

همه سازمانهایی که خود را کانون فکری می نامند، بطور دقیق از تعاریف گفته شده در بالا پیروی نمی کنند. سازمانهای بازاریابی یا روابط عمومی، بجهت با هویت بین المللی، گاهي وقتها اوقات را کانون فکری می نامند. با این عمل علاوه بر حفظ اعتبار سنتی خود، چهره ای مدرن از خود نشان می دهند.

کمپانی مایکروسافت تقریبا یک دوجین از کانون های فکری[۳] را تحت پشتیبانی مالی خود گرفته است. وظیفه این کانونها انتشار گزارشات پژوهشی است که نرم افزار های با کد منبع باز در دسترس و نگرانی را مورد حمله قرار می دهند، بدین امید که سیر موفق یت و تمام گیر شدن آنها را نماید سازند. برنامه های با کد منبع باز همچون سیستم علت لینوکس همواره رقیب اصلی محصولات مایکروسافت با کد پنهان رمز شده بوده اند ]۲[.

کانون های اندیشه در ایالات متحده

وضعیت کنونی

در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ کانون اندیشه در ایالات متحده وجود دارد که بیش از نیمی از آنها بوسیله دانشکده ها تاسیس شده اند. آنهایی که فاقد هرگونه وابستگی به دانش کده ها هستند (و فقط حدود ۱۰۰ تا از آنها در واشنگتن واقع شده اند) می توانند به سه دسته اصلی طبقه بندی شوند:

الف) کانون هایی که به یکی از دو حزب سیاسی عمده یا ایدئولوژی مربوط به آنها وابسته اند. این موسسات اکثرا پروگرام سیاسی ویِژگزینشه را دنبال می کنند. چند مثال عبارتند از بنیاد هریتیج موسسه اقتصاد آمریکا (AEI) (محافظه کار)، موسسه بروکینگز موسسه خط مشی اقتصادی (EPI) (لیبرال).

ب) کانون هایی که از نظر سیاسی خنثی متوازن انگاشته می شوند نقد گرانی از هر دو طیف سیاسی محافظه کار (جمهوری خواه) لیبرال (دمکرات) در خود دارند، مانند مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS).

پ) کانون هایی که بر مورد سیاسی یا منطقه جغرافیایی ویِژگزینشه تمرکز دارند. مانند موسسه اقتصاد بین المللی (IIE)

زمینه های اصلی پژوهش

بیشتر کانون های فکری بزرگ گستره وسیع ی از موارد سیاسی را در زمینه داخلی بین المللی پوشش می دهند. بعنوان مثال AEI بر اقتصاد، تجارت رفاه اجتماعی، سیاست های حکومتی، ارتباطات بین الملل و سیاست امنیتی تمرکز دارد. کمپانی RAND پژوهش هایی را در زمینه امنیت ملی، علوم تکنولوژی دنبال می نماید . مثالهای دیگری از گستره وسیع مباحث دنبال شده توسط این کانون ها عبارتند از تحلیل بخش های اقتصادی مانند صنعت مخابرات، پروگرام های منطقه ای مانند مطالعات آسیایی.

ساختار و قوت آدم ی

بعنوان یک قاعده، کانون های اندیشه بزرگ ایالات متحده تحت سرپرستی رئیس یا مدیر اجرایی اافزایش هدایت می شوند که مسئول مدیریت هر روز است (مدیریت پروژه ها، اعمال دستورالعمل های سازمان انتصاب کارکنان نو ). این شخص در مساوی هیئت امنا یا هیئت مدیره پاسخگو است . این شخص بوسیله گروهی از معاونین یا مدیران پژوهشی دستیاری می شود. هیئت مدیره اکثرا ٌ از چهره های شاخص بخش های اقتصادی کشور، کارمندان ابیشتر شدن دولتی سابق، اعضای کنگره در برخی اکنون ت افرادی ازبقیه کانون های اندیشه تشکیل شده است. بیشتر کانون های اندیشه یک هیئت مشاوره نیز می باشند .

بازاریابی و ارتباطات عمومی

وظیفه اصلی کانون های اندیشه بزرگ در ایالات متحده تولید دانش فراهم ساختن اطلاعات برای نخبگان سیاسی و اقتصادی و نیز عموم جامعه است . جهت نیل به این مقصود آنهاروش های متعددی را بکار می گیرند:

الف) سخنرانی نشست های تخصصی: کانون های فکری تلاش آگاهانه ای در جهت رابطه با مخاطبین خود از طریق سخنرانی، سمینار، کنفرانس و نشست های تخصصی می نمایند. بعنوان مثال CSIS در سال بیش از ۷۰۰ رویداد از اینگونه در پروگرام خود دارد.

ب) انتشارات: کانونهای فکری بزرگ اکثرا انتشارات وسیع ی به شکل چاپی الکترونیکی هستند . یکی از مهمترین وسائل های یک کانون فکری وب وب سایت آن است. وب سایت کانون بزرگ حاوی گزارش کنفرانس و پروگرام ها، تحلیل های اجمالی، خلاصه کتب، زندگینامه متخصصین خود گاهشمار رویدادها هستند .

پ) رسانه های جمعی: اخبار کار های کانون های فکری انعکاس وسیع ی در رسانه های می یابند.

ت) رابطه با سازمانهای حکومتی: کانون های فکری ایالات متحده اکثرا رابطه نزدیکی با اعضای کنگره و مقامات حکومتی دارند. متخصصین این کانون ها بطور مرتب گزارش کار های را به استحضار اعضای کنگره و مقامات حکومتی می رسانند. همچنین مقامات حکومتی برای حرف در کانون ها بطور همیشگی دعوت صورت می پذیرد.

روش تامین منابع مالی کانونهای فکری در ایالات متحده

کانون های فکری اکثرا در جستجوی کمک های مالی از صنایع، شرکـت های چند ملیتی و بنیادها و بالاتر از تمام افراد شاخص بخش خصوصی می باشند . بیشتر از ۹۰ درصد منابع مالی کانون ها از این طریق تامین می شود. ده درصد بقیه را درآمد حاصل از فروش انتشارات حق عضویت دریافتی جهت شرکـت در نشست های علمی تشکمیل می دهد ]۳[.

معرفی معروف ترین کانون اندیشه جهان : کمپانی RAND

تاریخچه پیدایش RAND به وقت جنگ جهان ی دوم باز می گردد. موسس اصلی این مجموعه ژنرال قوت هوایی آمریکا، اچ. آرنولد بود که در گزارشی به شورای جنگ ارزش مصرف از منابع علمی صنعتی در گسترش تجهیزات و فنون نظامی را یادآور شد. بدین ترتیب با دستیاری گاهي از پژوهشگران شاغل در M.I.T. مجموعه های هواپیمایی، کانون اندیشه RAND را پی ریزی کرد. مهمترین دستاوردهای علمی این شرکـت در طول حیات کاری آن عبارتند از:

۱۹۴۶: امکان سنجی ماهواره گردنده در مدار زمین

۱۹۵۰: مطالعه اصولی در مورد اتحاد جماهیر شوروی

۱۹۵۴: گسترش ماهواره های جاسوسی (کرونا)

۱۹۶۲: ابداع تکنولوژی packet switching که بذر پیدایش اینترنت بشمار می رود.

۱۹۶۴-۱۹۶۶: شناسایی چالش های امنیت رایانه

۱۹۷۲: بزرگترین کار مطالعاتی در زمینه بهداشت در طول تاریخ

۱۹۷۲: بانک اطلاعاتی تروریسم، مستندسازی تهدیدات ملی

۱۹۷۶: مدیریت منابع آب در هلند

۱۹۷۸: تعیین معین ات مجرمین شغلی

۱۹۸۴:روش جایگزینی جهت حل اختلاف، نرخ ها فوائد

۱۹۸۷: تعرفه های امپراطوری شوراها، پیش بینی فروپاشی شوروی

۱۹۹۵: گسترش ناتو، نقش ها و ماموریت های نو

۱۹۹۹: طرحهایی جهت امنیت کشور

۲۰۰۳: پروژه بازبینی نظام روش ی قطر

در حال حاضر زمینه های پژوهشی اصلی این مجموعه عبارتند از:

عدالت مدنی
روش
انرژی محیط زیست
بهداشت و سلامت ی
روابط خارجی
امنیت ملی آمریکا
جمعیت طول عمر
ایمنی عمومی
علوم تکنولوژی
حمل و نقل و زیرساختارها
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *