Search

۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی پیش‌دانشگاهی ۲

۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی پیش‌دانشگاهی ۲

|۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی پیش‌دانشگاهی ۲ از مرکز تحقیقات دانشگاهی|

با سلام. در آن پست ۲۰ نقطه مهم دین و همچنین زندگی پیش‌دانشگاهی ۲ را جهت تو گفتن میکنیم. با نزدیک شدن به کنکور سراسری سعی میکنیم پست های وبسایت و مرکز خبرهای جدید اکثرا و بیشتر و همچنین اکثرا و بیشتر رنگ و همچنین بوی کنکور و همچنین جمع بندی را بگیرد.

سعی کنید چندین بار آن موارد و نکات را مرور کنید.

20 نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی پیش‌دانشگاهی 2

۱. وجود ما با گرایش به خداوند تبارک و تعالی و همچنین محبت به او و همچنین گرایش به زیبایی‌ها و همچنین کمالات متعالی سرشته می باشد و همچنین خدایی شدن آرزوی ما و همچنین در کنار او آرام گرفتن مقصد و همچنین مأوای ماست. (درس ۷)

.

۲. در صورتی که انسان هنگامی که اولین گناهان را مرتکب می‌می شود شخصیت آلوده و همچنین وحشتناک فردای خود را ببیند به شدت از آن هم بیزاری می‌جوید و همچنین دوری می‌کند. گرفتاری و همچنین عادت به گناه سبب فراموش شدن تنفر ابتدایی و اولیه از گناه می‌می شود و همچنین توجیه و همچنین عادت به گناه از پرتگاه‌های خطرناک سقوط در وادی ضلالت می باشد.

.

۳. امام و پیشوا صادق (ع) می‌فرمایند: «چنان از خداوند تبارک و تعالی خوف داشته باش که گویی او را می‌بینی. پس در صورتی که تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند. در صورتی که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنی او تو را نمی‌بیند کفر ورزیده‌ای و همچنین در صورتی که بدانی که او تو را می‌بیند و همچنین در عین حال در مقابل او گناه می‌کنی او را خوارترین بینندگان به خود قرار داده‌ای. (درس ۷)

.

۴. توبه در مورد عبد به معنای بازگشتن از گناه به سوی فرمانبرداری از خداوند می باشد و همچنین توبه در مورد خداوند (معبود) به معنای بازگشت لطف و همچنین آمرزش الهی به انسان توبه‌کار می باشد و همچنین با پشیمانی از قبل و همچنین اراده و تصمیم راسخ بر تکرار نکردن گناه، عادت به گناه از بین می‌رود. (درس ۷)

.

۵. امیر مؤمنان فرمود: «از افرادی مباش که بدون عمل، دل به آخرت بسته و همچنین به واسطه‌ی آرزوی طولانی توبه را به تأخیر انداخته می باشد؛ در مورد‌ی دنیا زاهدانه سخن گوید ولی باید توجه داشت همچون دنیادوستان عمل می‌کند.» (درس ۷)

.

۶. از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و همچنین اطیعوا الرسول و همچنین اولی‌الامر منکم» معیار سوم جامعه و همچنین تمدن اسلامی مفهوم می‌گردد و همچنین درمی‌یابیم مسلمانان در برنامه جذاب و جالب و خوب‌های فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی خود تابع فرمان‌های خداوند تبارک و تعالی، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا خواهند بود و همچنین علی رغم آن هم عمل نمی‌کنند. (درس ۸)

.

۷. از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «قل هل یستوی الذین یعلمون و همچنین الذین لایعلمون انما یتذکر اولوا الالباب» معیار هفتم جامعه و همچنین تمدن اسلامی مفهوم می‌گردد و همچنین درمی‌یابیم که در جامعه‌ و همچنین تمدن اسلامی تعقل و همچنین خردورزی یک ارزش پهناور و بزرگ محسوب می‌می شود و همچنین عالمان احترام و همچنین منزلت بالایی دارند. (درس ۸)

.

۸. گذر از عصر جاهلیت به عصر اسلام نیازمند تغییر در نگرش انسان‌ها و همچنین تحولی بنیادین در شیوه‌ی زندگی فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی شهروندان و مردم شهر بود. (درس ۸)

.

۹. بنا کردن نظام فرهنگی و اجتماعی بر پایه‌ی قوانین الهی مرتبط به معیار سوم اطاعت از خداوند تبارک و تعالی، رسول و همچنین امام و پیشوا می باشد و همچنین تحول در روابط بین ملت‌ها مرتبط به معیار پنجم مهربانی با حق، دشمن با باطل می باشد. (درس ۸)

.

۱۰. تبیین جایگاه خانواده مرتبط با معیار چهارم احیای منزلت ؟؟؟ دفاع از یکدیگر مانند افراد خانواده مرتبط به معیار پنجم مهربانی با حق و همچنین دشمنی با باطل می باشد و همچنین آن‌که رسول خداوند تبارک و تعالی (ص) افرادی را که به گوشه‌ی عبادتگاهی پناه می‌بردند و همچنین از زندگی خود و همچنین خانواده بی‌توجه بودند سخت مورد نکوهش قرار می‌داد مرتبط به معیار ششم تعادل بین زندگی دنیوی و همچنین اخروی می باشد. (درس ۸)

.

۱۱. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در اولین روز دعوت شهروندان و مردم شهر به رسالت آسمانی خود در دامنه‌ی کوه صفا ایستاد و همچنین ندا سر داد: «ای شهروندان و مردم شهر بگویید معبودی جز الله نیست تا رستگار شوید» و همچنین اولین آیاتی که بر رسول خداوند تبارک و تعالی نازل شد و همچنین آغازگر رسالت او همچنین بود در مورد‌ی دانش و همچنین آموختن بود. (درس ۸)

.

۱۲. آن‌که قبل عوامل پیروزی و همچنین شکست را به ما نشان می‌دهد و همچنین بصیرت و همچنین روشن‌بینی ما را بالا می‌برد مرتبط به شناخت قبل از برنامه جذاب و جالب و خوب‌ی تلاش جهت کسب آگاهی دقیق از تمدن اسلامی و همچنین تمدن جدید از حوزه‌ی اول تقویت توانایی‌های فردی می باشد. (درس ۹)

.

۱۳. مقام معظم رهبری در مورد‌ی تلاش جهت پیشگام شدن در علم و همچنین فناوری می‌فرمایند: «بایستی و حتما علم را که مایه‌ی اقتدار ملی می باشد همه جدی بگیرند و همچنین دنبال کنند. کشوری که شهروندان و مردم شهر آن هم از علم بی‌بهره باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهند یافت. نمی‌می شود علم را از دیگران گدایی کرد. علم درون‌جوش و همچنین درون‌زاست. بایستی و حتما استعدادهای یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه عالم می شود.» (درس ۹)

.

۱۴. مهم‌ترین عوامل استحکام نظام اسلامی: ۱- استحکام پایه‌های اقتصادی و همچنین تلاش جهت کاهش تنها و فقط؛ ۲- توسعه‌ی عدالت در همه‌ی ابعاد؛ ۳- تقویت اتحاد ملی انسجام اسلامی و همچنین مشارکت عمومی؛ ۴- عمل به وظیفه‌ی مقدس امر به معروف و همچنین نهی از منکر. (درس ۹)

.

۱۵. امام و پیشوا خمینی در مورد مبارزه با ستمگران و همچنین تقویت فرهنگ جهاد و همچنین شهادت و همچنین صبر می‌فرمایند: «نقطه‌ی مهمی که همه‌ی ما بایستی و حتما به آن هم توجه کنیم و همچنین آن هم را اصل و همچنین اساس سیاست خداوند تبارک و تعالی با بیگانگان قرار دهیم آن می باشد که دشمنان ما و همچنین جهان‌خواران تا کی و همچنین تا کجا ما را تحمل می‌کنند و همچنین تا چه مرزی استقلال و همچنین آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه‌ی هویت‌ها و همچنین ارزش‌های معنوی و همچنین الهی‌مان نمی‌شناسند. به گفته‌ی قرآن کریم دشمنان هرگز دست از مقاتله و همچنین ستیز با تو برنمی‌دارند مگر آن‌که تو را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و همچنین چه نخواهیم صهیونیست‌ها و همچنین آمریکا و همچنین شوروی در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و همچنین شرافت مکتبی‌مان را لکه‌دار کنند.» (درس ۹)

.

۱۶. دعوت به حق و همچنین عدالت را نباید منحصر به صحبت و همچنین شعار کرد بلکه جهت تحقق سخن حق بایستی و حتما قیام کرد و همچنین موانع حق و همچنین حق‌پرستی را در کل جهان زدود. (درس ۹)

.

۱۷. عمل به احکام و همچنین راهنمایی خداوند در دنیای پیچیدهی امروز تنها شیوه‌ی مطمئن زندگی و همچنین روش قابل اعتماد در مواجهه با پیشامد جدید‌هاست و همچنین سهل‌انگاری در عمل و همچنین بی‌توجهی به احکام خداوند قرار دادن بر لبه‌ی پرتگاهی می باشد که سقوط به وادی‌های هولناک گمراهی و همچنین سرگردانی را در پی خواهد داشت و همچنین بنای زندگی نیز بر پایه‌ی علم خداند می باشد که خوشبختی و همچنین سعادت ما را به ارمغان می‌آورد. (درس ۱۰)

.

۱۸. تولید، توزیع و همچنین تبلیغ فیلم دیدنی و جذاب‌ها، لوح‌های فشرده، نوارهای کاست، مجلات و همچنین … به منظور گسترش فرهنگ و همچنین معارف اسلامی و همچنین مبارزه با تهاجم فرهنگی و همچنین ابتذال اخلاقی از مصادیق مهم عمل صالح و همچنین از واجبات کفایی و همچنین شامل پاداش اخروی پهناور و بزرگ می باشد. (درس ۱۰)

.

۱۹. تولید فیلم دیدنی و جذاب‌های سینمایی و همچنین تصویری و تلویزیونی مستند علمی، تاریخی و همچنین فرهنگی و اجتماعی که به نیت اعتلای فرهنگ اسلامی و همچنین تربیت دینی باشد مستحب می باشد و همچنین در شرایط ضروری واجب کفایی می باشد. (درس ۱۰)

.

۲۰. در صورتی که ورزش و همچنین بازی‌های اسپورت و ورزشی جهت دور شدن اشخاص جامعه از فساد و همچنین بی‌بند‌وباری‌های کنونی ضرورت یابد فراهم کردن امکانات آن هم واجب کفایی می باشد. (درس ۱۰)

The post ۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی پیش‌دانشگاهی ۲ appeared first on کنکور مکتبستان.

۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی پیش‌دانشگاهی ۲ در تاریخ ۲۷ April 2015 | 2:33 pm نشر یافته شده شده می باشد
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *