Search

برترین راه هاجهت نظافت کف سابی سرامیک

برترین راه هاجهت نظافت کف سابی سرامیک

در این مطلب به معرفی روشهای گوناگون کفسابی میپردازیم. همچنین در ادامه مطلب به برخی نکات حائز اهمیت خواهیم پرداخت.

برترین 
راه هاجهت نظافتِ کف سابی سرامیک

www.kafsab.com

برترین راههای در نظافتِ کف سابی سرامیک به فکر ایـن می باشید که چطور زمین کف تان را تمیز نمایید؟ آیا پاک کردن فرشو کف پارکتو سرامیک و … برای شما سؤال شده است ؟
در جواب بایستی گفت که برترین راههای نظافتِ کف سابی سرامیک,راههای نظافتِ کف سابی سرامیک,نظافتِ کف سابی سرامیک,نکات با ارزش نظافت کف,نکات کلیدی نظافت کف,نکات کف داری سودمند
به ایـن صورت که حتما ً روزانه یا هر چند روز یکبـار ایـن کار را انجام می دهید ولی حتما ً می خواهید بدانید که چه کارهایی می گردد انجام داد تا از کثیف شدن زود وقت آن جلوگیری نمایید یا ایـن که چطور بهتر همچنین میتوانید ایـن کار را انجام دهید. پاک کردن پارت های متفاوت کف را در شماره های قبل گفتیم و حالا نوبت به یک پارت با ارزش می رسد و آن کف سابی سرامیک است .

چند اصل با ارزش برای هر کفی

۱- پاک کردن معمول کف سابی سرامیک برای عمر زیاد و همین طور قشنگی آن بسیار اثر بخش است . آلودگی ها بایستی سریع با کمک جارو یا جاروبرقی و در صورتی که مایعات باشد باکمک تی پاک شود تا بعد از گذشت مدتی از آن مجبور به خراشیدن و کارهای دیگـر نباشید. زمین های به صورت پارکت و موزاییک و … قبل از شست وشو با مایع و شست وشوی مربوط بایستی با جارو کاملاً تمیز شود.
۲- برای پارت هایی از کف که اکثرا ً پررفت و آمد است و زیاد عبور و مرور در آن است کوشش نمایید از فرش یا یک قالیچه است فاده نمایید تا در آن پارت ها به زمین آسیبی نرسد. حتی همچنین میتوانید قالیچه را روی فرش هم بیندازید تا به فرشتان کمتر آسیب برسد.
۳- قبل از ایـن که شروع به پاک کردن زمین بنماییدو ابتدا ببینید که کدام مواد برای زمین شما مناسب است و آسیبی به آن نمی رساند. حتما ً کوشش نمایید کار پاک کردن را با دست انجام دهید.

۴- وقتی که می خواهید روی فرش را با جاروبرقی تمیز نماییدو سر جارو برقی را در حالت فرش قرار دهید یعنی عاج های مویی فرش را به داخل دهید. حواست ان باشد وقتی که می خواهید سطوح پارکتی یا موزاییکـی و یا سرامیکـی را تمیز نماییدو مجدداً عاج های مویی را خارج نمایید چون ممکن است به ایـن گونه کف ها آسیب وارد نماید .
۵- صندلی و میز اکثرا ً به کف های غیر فرشی آسیب می رساند. کوشش نمایید حتی الامکان از وسیله ای برای گذاشتن زیر پایه های میز و صندلی است فاده نمایید تا دروقت حرکت کردن فرش و میز به کف سابی سرامیک تان آسیبی نرسد. برای ایـن کار همچنین میتوانید از یک تکه کوچک موکت یا وسایلی که به ایـن منظور ساخته شده است است فاده نمایید.
۶- است فاده از پادری: در واقع است فاده کردن از یک تکه فرش کوچک یا حتی موکت سبب می گردد تا شما به وقت ورود به کف اکثر آلودگی ها مثل خاکو شنو گلو سنگ ریزه و آشغال را با کفش هایتان وارد کف ننمایید.
۷- اشخاص خانواده را مجبور نمایید تا کفش هایشان را دم در و وقت ورود به منزل از پایشان خارج کنند. ایـن کار سبب کم شدن ورود گرد و خاک به داخل منزل می گردد. بچه ها در بیش تر مسائل اکثرا ً در آوردن خاک به منزل با کفش هایشان مشهور ند. در عین حال کفش های عاج دار علاوه بر آوردن سنگ ریزه به منزل سبب رساندن آسیب به کفسابی سرامیک می گردد.

حالا نوبت به وهله بنیادی و پاک کردن کف های متفاوت خواهد رسید.

کف های پارکت

پارکت و زمین هایی که با پارکت پوشیده شده اند بسیار حساسند و نبایستی همـان ند کف های سرامیکـی و موزاییکـی با آن رفتار کرد. رسیدن آب به پارکت در وقت پاک کردن به منزله خراب شدن پارت هایی از پارکت و باد کردن آن می گردد. هر چه نباشد به هر حال چوبی است .
۱- اکثرا ً زمین های پارکتی توسط واکس ها و روغن های ویژه براق می شوند. بعد از انجام ایـن کارها یک قطره آب روی یکـی از پارت های پارکت بریزید و چند لحظه صبر نمایید تا خشک شود. چنانچه دایره یا لکه سفیدی ایجاد شدو مطمئن باشید که ایـن پارت و بقیه پارت ها کاملاً تمیز است . حالا همچنین میتوانید با تی های ویژه زمین های پارکتو یعنی همـان تی های خشک روی آن و بقیه پارت ها را تمیز نمایید.
۲- ضروری نیست روزانه ایـن کار را برای کف سابی سرامیک تان انجام دهید. چون سنگ سابی زیاد از ایـن پاک کننده ها سبب رساندن آسیب می گردد. هر ۱۰ یا ۱۴ روز یکبـار همچنین میتوانید از ایـن شیوه است فاده نمایید یا حتی دیرتر.
۳- اکثرا ً موادی می باشند که ویژه پاک کردن کف های پارکت است . ایـن مواد عموماً به صورت اسپری و روغن می باشند . برای پاک کردن کف های پارکتی حتما ً از ایـن گونه مواد است استفاده نمایید.

برترین 
راه هاجهت نظافتِ کف سابی سرامیک

کف های سرامیکـی و موزاییکـی

مهمترین نکته در ایـن گونه کف هاو قابلیت تمیز شدن آسان آن هاست . ایـن زمین ها بسیار آسان تمیز می شوند. با انجام مراحل زیر حتما ً مشکلی برای پاک کردن ایـن کف ها برای شما پیش نخواهد آمد.
۱- کاملاً زمین و کف را توسط جاروبرقی و یا جاروی دستی تمیز نمایید و جارو بکشید. مطمئن باشید که هیچ آلودگی و جسمی مثل خرده های غذا یا مو روی زمین نمانده باشد.
۲- در انتها و بعد از خشک شدن زمین برای پاک کردن بیشتر همچنین میتوانید دوبـار ه از جارو است استفاده نمایید و مواد احتما لی باقیمانده را از روی زمین پاک نمایید.

کفسابی , خدمات کفسابی , کفسابی موزاییک , کفسابی بتن , کفسابی سرامیک , کفسابی سنگ , کفسابی رضایی , کفسابی کفپوشهای ارتجاعی , کفسابی و کف شویی

۳- حالا نوبت شست و شوی مرطوب جوهر نمک است . برای ایـن کار به آسانی همچنین میتوانید با آب گرم ایـن کار را با تی انجام دهید. انواع و انواع مواد شوینده کف و معطر کننده در بازار یافت می گردد که همچنین میتوانید برای پاک کردن کف هایی ایـن گونهو از آن است فاده نمایید.
فرشو موکت و …
ایرانی ها خودشان است پاک کردن فرش می باشند و حتما ً نیازی به توضیح ما نیست اما برای ایـن که مطلب ناقص نماند ایـن تکه را اضافه کنیم. برای پاک کردن فرش با است فاده از جاروبرقی و کشیدن آن روی فرش همچنین میتوانید به راحتی فرش را تمیز نمایید. با است فاده از ایـن شیوه های آسان انواع و انواع زمین ها را تمیز نماییدو بدون کوچکترین زحمت اضافی.

 

خدمات کفسابی

خدمات کفسابی و یا کف سابی به صورت پیشرفته توسط کادر مجرب ما انجام می گیرد. چنین سنگ سابی توسط گروه با تخصص ویِژه ی سنگسابی توسط ما انجام می گردد. از آن جا که ساب سنگ امری پیشرفته و تخصصی هست و ما با تجربه ی فوق العاده ی خود در زمینه ی کفسابی و ساب انواع سنگ اعم از گوهره و گرانیت و تراورتن و آباده و مرمریت و یا حتی بتن و بتون در خدمت شما عزیزان جهت انجام خدمات مورد نظـر شما خواهیم بود.

کف سابی سنگ

همـان گونه که در عکس های و در بخش نمونه کارها ملاحظه می بکنید و کفسابی و اثر به سزا و فوق العاده ای در جلابخشی و براق شدن سطوح کف دارد و عملیات کفسابی و ساب سنگ چنانچه به صورت درست و اصولی انجام گیرد و نه تنها می تواند سبب قشنگی فوق العاده ای گردد و بلکه خواهد توانست که پستی و بلندی های کف و مسائل اجرایی کف را تا حدود زیادی برطرف نمایـد .

کف سابی سرامیک

ساب سنگ و کف سابی و ارزش فوق العاده ای در قشنگی ساختمان دارند و چرا که چنانچه خدمات کفسابی به صورت پیشرفته انجام گیرندو می توانند تا حدود زیادی اثر گذار واقع شده و سنگ کف را بسیار بهتر نشان دهند . چنین براق شدن سنگ کف و سبب خواهد شد که دقت اشخاص به قشنگی چشم گیر کف جلب گردد.

منبع
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *