Search

سوالات آیین نامه

سوالات آیین نامه

سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ برای متقاضیان گواهینامه رانندگی .

برای موفقیت در آزمون تئوری آیین نامه راهنمایی و رانندگی سعی کنید نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ را قبل از امتحان آیین نامه حل نمایید .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی و سوالات آیین نامه مقدماتی و سوالات فنی با جواب را می توانید از سایت سوال آیین نامه دانلود کنید و خود را برای آزمون آیین نامه آماده نمایید .

۱- در یک تقاطع هیچگونه علائم یا تابلو وجود ندارد دو اتومبیل نزدیک می شوند کدام یک حق عبور دارند ؟

الف) اتومبیلی که سریع تر حرکت می کند

ب) اتومبیلی که در خیابان پهن قرار دارد

ج) هیچکدام هر دو باید توقف کنند و بعد با رعایت حق تقدم عبور کنند

د) اتومبیلی که از سمت راست وارد می شود

جواب صحیح گزینه ج

۲- چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به اصلی وارد شوید ؟

الف) تنها اگر هر دو خیابان خلوت باشد

ب) در همه مواقع

ج) تنها اگر خیابان اصلی دارای ترافیک نباشد

د) هیچ موقع

جواب صحیح گزینه د

۳- مهم ترین عامل تصادفات رانندگی چیست ؟

الف) شرایط آب و هوایی

ب) اشتباهات رانندگی

ج) شرایط جاده

د) مسائل مکانیکی

جواب صحیح گزینه ب

۴- پایین بودن کدام مورد منجر به حادثه می شود ؟

الف) سطح روغن ترمز

ب) سطح ضد یخ

ج) سطح آب باتری

د) سطح آب رادیاتور

جواب صحیح گزینه الف

۵- دلیل استفاده از دنده سنگین در شرایط رانندگی در باران و برف چیست ؟

الف) در موقع ترمز از سرعت کم تری برخوردار باشید

ب) جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

ج) در صورت لغزش استفاده از دنده پایین امکان پذیر باشد

د) دلیل اینکه دور زیاد موتور باعث لغزش چرخ ها نشود

جواب صحیح گزینه ب

مرجع

http://soal-aeennameh.com/

 

 

 

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *