Search

قسمتی از اصطلاحات متداول در مورد سیستم های CCTV

قسمتی از اصطلاحات متداول در مورد سیستم هایCCTV قسمتی از اصطلاحات متداولی که ممکن است در مورد...

رنگ شناسی در معماری

رنگ شناسی در معماری مقدمه : بررسی تاثیر متقابل روانشناختی رنگها در کاربرد هنری رنگ اهمیت...

۱۰ حقیقت درباره پروفسور استیون هاوکینگ

۱۰ حقیقت درباره پروفسور استیون هاوکینگ حتی اگر به فیزیک و نظریه های علمی علاقه مند نباشید،...

جهان شهری و شهر جهانی

جهان شهری و شهر جهانی سرآغاز آنچه شهر و شهرنشینی خوانده می شود به حدود سه الی چهار هزار سال پس...

پايگاه‌ اطلاعات‌ پايان‌نامه‌های‌ ايران‌ دكترا و كارشناسی‌ ارشد

پايگاه‌ اطلاعات‌ پايان‌نامه‌های‌ ايران‌ دكترا و كارشناسی‌ ارشد سال‌ ۱۳۵۰ را می‌توان‌...

بتن حافظ حرارت ساختمان است

بتن حافظ حرارت ساختمان است اگرچه استفاده از بتن در ایران همچنان بر پایه روش های سنتی ادامه...