Search

پايگاه‌ اطلاعات‌ پايان‌نامه‌های‌ ايران‌ دكترا و كارشناسی‌ ارشد

پايگاه‌ اطلاعات‌ پايان‌نامه‌های‌ ايران‌ دكترا و كارشناسی‌ ارشد سال‌ ۱۳۵۰ را می‌توان‌...

بتن حافظ حرارت ساختمان است

بتن حافظ حرارت ساختمان است اگرچه استفاده از بتن در ایران همچنان بر پایه روش های سنتی ادامه...

بتن Quikrete برای جلوه دادن به روکش های بتنی

بتن Quikrete برای جلوه دادن به روکش های بتنی روکش بتن Quikrete یک مخلوط خاص از سیمان پرتلند و شن و یک...

پدیده روانگرایی خاک و پدیده های مشابه

پدیده روانگرایی خاک و پدیده های مشابه   روانگرایی خاک (Liquefaction) پدیده ای است که بدلیل کاهش...

مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، جمعیت کشور ما به ۱۲۰ میلیون نفر خواهد رسید که ۸۰ درصد...

نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران (قسمت ۳ – پایانی)

– سیمان و کربن نانو تیوب‌ها سیستم های بتن و سیمان پتانسیل جالبی بعنوان مواد CNT دار ند....