Search

برچسب:, , ,

حق تفکر انسان ها را محفوظ بداریم

حق تفکر انسان ها را محفوظ بداریم چند سال پیش هنگامی که در یک شهرستان کوچک در یک دانشگاه تیپ سه...

تورین ابزاری برای ورود به عصر جدید

تورین ابزاری برای ورود به عصر جدید توان محاسبات کلان امروزه نقش مهمی در توسعه صنعتی و علمی...

رایانه های کوانتومی سیلیکونی

رایانه های کوانتومی سیلیکونی نمونه های اولیة رایانه های کوانتومی که از ذرات اتمی و زیر اتمی...