Search

برچسب:, , , , , ,

رنگ شناسی در معماری

رنگ شناسی در معماری مقدمه : بررسی تاثیر متقابل روانشناختی رنگها در کاربرد هنری رنگ اهمیت...

۱۰ حقیقت درباره پروفسور استیون هاوکینگ

۱۰ حقیقت درباره پروفسور استیون هاوکینگ حتی اگر به فیزیک و نظریه های علمی علاقه مند نباشید،...

بتن حافظ حرارت ساختمان است

بتن حافظ حرارت ساختمان است اگرچه استفاده از بتن در ایران همچنان بر پایه روش های سنتی ادامه...