Search

برچسب:, , ,

طراحی سازه ها با استفاده از انرژی بر اساس مکانیسم تسلیم

طراحی سازه ها با استفاده از انرژی بر اساس مکانیسم تسلیم ۱- چکیده در این مقاله روش طرح خمیری بر...