Search

برچسب:, , ,

ظرفیت های ناشناخته

ظرفیت های ناشناخته خداوند انسان را به خاطر توانایی ها « Abilities» و قابلیت های منحصر به فرد و بی...

جامعه و زندگی آرمانی

جامعه و زندگی آرمانی شاید ساختن یک زندگی زیبا و با شکوه،نیازمند تلاش و پشتکار فراوان در صحنه...

جامعه پذیری اجتماعی

جامعه پذیری اجتماعی جامعه پذیری(Socialization) یکی از فرایند های مهم و اساسی سازنده ای است که نظام...