Search

برچسب:, , , , , ,

بتن حافظ حرارت ساختمان است

بتن حافظ حرارت ساختمان است اگرچه استفاده از بتن در ایران همچنان بر پایه روش های سنتی ادامه...

پدیده روانگرایی خاک و پدیده های مشابه

پدیده روانگرایی خاک و پدیده های مشابه   روانگرایی خاک (Liquefaction) پدیده ای است که بدلیل کاهش...