Search

نقش برنامه ریزی در توسعه جوامع

تاریخچه برنامه ریزی در جهان و ایران
سابقه برنامه ریزی در جهان


فضای سبز

فضای سبز

اگر چه سابقه برنامه ریزی به اعصار قدیم باز می گردد،
امّا پروگرام ریزی نظام یافته امروزی در قرن بیستم پایه گذاری
شد، به طوری كه به تدریج به عنوان یك رشته علمی به مراكز
دانشبرخي وارد شد. اولین كشوری كه در زمینه پروگرام ریزی
همت گمارد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. این كشور
در پی انقلاب ۱۹۱۷ با هدف بر پا سازی نظامی مفرق از
قدیم ، پروگرام ریزی نظام یافته اقتصادی را به كار گرفت (
سیستم اقتصاد با برنامه )، علت این امر هم عقب افتادگی
روسیه از كشورهای اروپای غربی از نظر تكنولوژی، صنایع و
كشاورزی بود، لذا جهت فرار از این وضعیت به پروگرام ریزی
متمركز ( دولتی ) روی آورد.

نقش پروگرام ریزی در گسترش جوامع
با شروع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، بشر وارد وهله
نوینی از رشد و پیشرفت شد. در این زمان كشورهای اروپایی
كه اكثراً مالک مستعمراتی در اقصی نقاط جهان بودند،
توانستند بوسیله منابع طبیعی و هم چنین قوت كار و
افراد متخصص، پایه های بیشتر شدن صنعتی واقتصادی را
سریع پی ریزی نمایند. با گذشت و ظهور مشكلات
وموارد نو در راه افزایش وگسترش صنعتی و به برای بحران
اقتصادی سال ۱۹۲۹ و جنگ جهان ی دوم، اكثر دولتهای
اروپایی به یك نوع برنامه ریزی مركزی روی آوردند و توانستند
اثرات بحرانهای جهان ی را تقلیل دهند. این برنامه ها در
سالهای بعد برای باز سازی كشورهای درگیر در جنگ و
همچنین رشد گسترش اقتصادی ادامه یافت. بعد از جنگ

جهان ی دوم همزمان با گسترش موج استقلال طلبی در
كشورهای تحت سلطه، مردم این كشورها خواهان استقلال
و دستیابی به توسعه و افزایش اقتصادی شدند. این زمان
كه مصادف بود با ارائه مفهوم جدید گسترش ۱ ،بسياري از
كشورهای را بر آن داشت تا به برنامه ریزی مركزی ایجاد
.[ پروگرام های چند ساله روی آورند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *