Search

تاثیرات آهنگ بر ذهن

دانلود آهنگ جدید

تمام آدم ها نابغه‌اند؟ آمارها این طور نشان نمی‌دهد. در واقع ممکن است بیشتر آدم ها ذاتا‌ً با استعداد نباشند. بیشتر مردم تقریبا‌ً در میزان متوسط هستند . ممکن است تعداد خیلی کمی بالاتر یا پایین‌‌تر از این میزان باشند. به طور کلی مردم برای یاد گرفتن در تلاش ‌اند می‌خواهند بیشتر در مورد جهان ی اطرافشان بدانند و آگاه‌تر شوند. گاهي آدم ها سریع‌تر بهتر یاد می‌گیرند و این سرعت یادگیری است که نوابغ را از نظر یادگیری از طبقه مبوسیله جدا می‌کند. نابغه‌ها در زمان یادگیری دچار مساله نمی‌شوند چون خیلی زود یاد می‌گیرند ولی افراد دیگر ، به کمک احتیاج دارند. روش مناسب در افزایش سرعت یادگیری، موسیقی است. افراد با موسیقی ، روش می‌بینند به خاطر آن مغزشان سریع‌تر افزایش می‌کند. برخي موزیک ها وقت ی که به طرز صحیحی اجرا می‌شوند می‌تواند اثرهای مثبتی بر یادگیری و طرز برخورد نگرش شخص داشته باشد. موزیک وسیله‌ای ‌است قوی و وقتی به مفهوم آن توجه کنیم می‌تواند تغییرات مثبت و بد چشـم گیری در زندگی‌مان داشته باشد
اولین مهم‌ترین آن یادگیری در کودکان است. اصول یادگیری در سن کم به بچه القا می‌شود و ارزش به این اصول می‌تواند تأثیرات مهمی در آینده یادگیری کودک داشته باشد، اما زمان ی موزیک بهروش مفید ی به کار برده شود، این در بسياري جهات به بچه کمک می‌کند.
روشی که یادگیری را جهت بچه آسان‌تر می‌سازد، برگزاری کلاسهای آهنگ در کار های روزمره بچه است. مطالعه‌ای بر روی ده بچه سه ساله انجام شد که توانایی سرعت چیدن قطعات پازِل در آنها مورد آزمایش قرار گرفته بود.بعد از گرفتن آزمون اولیه به پنج بچه هر روز سی دقیقه آموزش خوانندگی به پنج کودک دیگر هفته‌ای پانزده دقیقه درس پیانو داده شد. درسها برای دوره، بیش از شش ماه اجرا شد بعد از شش ماه تمام بچه‌ها پیشرفت چشـم گیری در سرعت چیدن پازل از نشان دادند.محققان این مهارت را، در کنار هم قرار دادن قطعه‌های پازل پیدا کردن د، مثل مشابهی که مهندسان، شطرنج‌بازان و ریاضیدانان عالی‌رتبه به کار می‌برند. این بررسي بر روی کودکانی انجام شد که امتیازات اولیة آنها پایین‌تر از میزان متوسط بود ولی بعد از تست ، امتیاز آن تقریبا‌ً دو مساوی شد.محققان کار‌ِ قرار دادن قطعات پازل در کنار هم را دلیل انتزاعی نامیدند. با روش موسیقی چنین مهارتهای انتزاعی را در انجام ریاضی یا برخي کارهای دیگر که شخص می بایست آنها را در ذهنش به عکس بکشد، آزمایش می‌کند به کار می‌برد.
مطالعه‌ای هشت ماهه بوسیله فرانسیس. اچ. راشراز دانشکده کالیفرنیا صورت گرفت که در آن به نوزده کودکستانی‌ِ حدودا‌ً بین ۳ تا ۵ سال، هفتگی آموزش های پیانو و هر روز راهنمای خوانندگی داده می‌شد. درحالی‌که به پانزده کودکستانی دیگر هیچ راهنمای موسیقی داده نشد. در نیمه انتها این مطالعه، تست ی روی آنها صورت گرفت. فقط بعد از چهار ماه امتیازها در آزمون قرار دادن قطعات پازل جهت درست کردن یک عکس زیبا در گروهی که روش موسیقی دیده بودند به طور قابل توجه ی پیشرفت کرده بود، درحالی‌که گروه کنترل‌شده پیشرفتی نداشت گرچه هر دو گروه با امتیازی مساوی شروع کرده بودند.
ممکن است این نوع پیشرفت آن طور که مردم تصور می‌کنند باعث تغییر بازبینی نشود ولی نتیجة آن را نمی‌توان نادیده گرفت راشر، اظهار می‌کند که آموزش موزیک می‌تواند باعث پیشرفت هوشی کوچولو برای مدت زیاد و ممکن است به طور دائمی شود.
در آینده، با استفاده از این مهارتها، تحقق چنین تغییرات پیشرفته ایی در یادگیری کودک می‌تواند تأثیرات مهمی بر آنها داشته باشد.
طبق پیشرفته ای حاصل‌شده در این دوره، موسیقی می‌تواند بسیار زیاد مفید باشد. وقت ی موسیقی در کلاسهای درس اجرا می‌شود ضمن آن برنامة درسی اصلی آموزش داده شود، وسیله‌ای مفید در فهم خواهد بود. در نیویورک پروگرام ‌ای به نام روش از طریق برنامه هنری توسعه‌یافته یا LEAP جهت مدتی اجرا شد که در آن موسیقی در دوره تحصیلی مدرسه اجرا شد تا امتیازات تحصیلی کودکان را در تمام سطوح بازبینی بخشد. یکی از راههایی که موسیقی در آن اجرا می‌شود ریاضیات است و آن را ریاضی موسیقایی نامیده‌اند. در آن معلم ریتم (نواخت) را در حساب کردن محاسبه به دست آوردن سود، در اصول ریاضی جای داده. با ریتم، دانش‌آموزان بهتر اصول پایه ریاضی مثل کسر و ضرب را می‌آموزند. کریستین بارد مشاور LEAP بیان می‌کند که موسیقی به مهارتهای ادراکی کمک می‌کند و این به دانش‌آموزان اعتماد به نفس می‌دهد. در کل، دانش‌آموزان با اعتماد به نفس به خوب یت دست می‌یابند مهم‌تر از تمام نگرش و طرز برخوردشان نسبت به ریاضی و یادگیری به طور مهم اصلاح می‌یابد. جدیدترین آهنگ سال ۹۶
موسیقی به‌عنوان برنامه تحصیلی کامل و جداگانه می‌‌تواند تغییرات مهم مثبتی در فرایند یادگیری جوانان داشته باشد.مری جین کال رئیس اداره تحصیل فرهنگی هنری بخش روش پیشرفت حرفه‌ای مدارس دولتی نیویورک بیان می‌کند
فکر‌ِ زیاد خوب ‌ِ تحصیل آهنگ نه فقط باعث یادگیری موسیقی که اهمیت اصلی دارد می‌شود بلکه به دانش‌آموزان فرصت گوش دادن، عکس‌العمل، دیدن، لمس کردن حرکت را می‌دهد. همين طور ‌راهنمای مهارتهای موسیقی ، اجرا تئوری، تدابیر ارزشمند ی را تأمین می‌کند که به یادگیری مهارتهای تجزیه و تحلیل، ترکیب بررسی کودکان یاری می‌کند. دانش‌‌آموزان می‌آموزند اطلاعات را پردازش کنند با استفاده از تجربه‌های عینی، شناختی ادراکی حرکتی دانش را انتقال دهند.
مری‌جین‌کالت طرفدار پروگرام ‌ای است به نام یادگیری خواندن بوسیله هنر (LTRTA) که هنر را رشته‌ای جداگانه، در برنامه تحصیلی پایه، به جای مصرف از آن به‌عنوان کمکی برای سری های مختلف دورة‌ تحصیلی به حساب آورده. موسیقی در حین شنیدن به شکلهای مختلف آن، حرف کردن در مورد آن، در تلاش بودن برای فهمیدن تفسیر کردن آن به روشهای مختلف در بسياري جهات از طریق دنبال کردن و پیروی از آن یاد گرفته می‌شود. او در ادامه بیان می‌کند:
این تجربیات موسیقایی باعث ایجاد شور هیجان در کودک می‌شود بدین وسیله باعث پیشرفت بچه در خواندن، نوشتن، فکر کردن مهارتهای دیگر می‌شود. یادگیری به یاری تمام حواس، فرایند یادگیری را گسترش می‌بخشد شیوه‌های مختلف آموزش ی را ویرایش می‌کند.
وقتی کلاس درس، موسیقی را حاوی می‌شود، می‌تواند تأثیرات زیادی بر مراحل اولیه یادگیری بچه داشته باشد. آهنگ همين طور می‌تواند تأثیرات قابل توجه ی بر بزرگ‌ترها از نظر یادگیری داشته باشد ولی این تأثیر به اندازه تأثیر موسیقی بر کودکان نیست.
به‌هرحال این موضوع واضح و کاملا‌ً قابل درک می‌باشد که کوچولو سریع‌تر می‌آموزد و همين طور جهت کودکان، انجام کارهای وابسته به موسیقی مثل نواختن یک آلت موسیقی چیزی است که ممکن است به آن اندازه جهت بزرگ‌ترها جالب و هیجان‌آور نباشد. کودکان این کار را انجام می‌دهند چون برای آنها و هیجان‌آور است در‌حالی‌که بزرگ‌ترها جهت انجام کارها بایستی تحریک شوند چون کاری را که به نظرشان آسان می‌آید انجام نمی‌دهند. این برای بزرگ‌ترها مساله گزینش ی است ولی زمان ی گزینش کردند که موسیقی را در زندگی روزمره جای دهند تأثیرات چشـم گیری خواهد داشت ولی باز با تأثیر آن بر کودکان قابل مقایسه نیست.
موسیقی تاثیر با اهمیت دیگری نیز بر افراد در تمام سن دارد آن طرز برخورد آنهاست. این منطقی به نظر می‌رسد که تظاهر کنیم آهنگ جهت افرادی که کمترین تمایل را به شغلهای خاص و یا کار های ویژه دارند بیشترین کمک را می‌کند، ولی موسیقی این نظر را تغییر می‌دهد. موزیک به شنونده انگیزه و طرز برخورد مثبت ارائه می‌دهد. با گوش فرادادن به موسیقی دلپذیری در محیط حین انجام کاری دشوار می‌توان آن را آسان‌تر ساخت. در موارد ی ممکن است موسیقی طرز برخورد مثبت را بیشتر شدن ندهد ولی فشار کار را کم و آن را آسان‌تر می‌کند.
مطالعه‌‌ای صورت گرفت تا تأثیرات موسیقی (زمینه) را بر برخورد، موقعیت، گذر در لابراتوار و بر رفتار کاری افراد، تعیین نماید . او از گروهی کنترل‌شده که به موزیک زیاد دیده شده و دلنشینی به‌عنوان موسیقی زمینه گوش می‌دادند استفاده کرد فهمید که فرق واقعی‌ای در رفتار و شیوه برخورد یا موقعیت پیشرفت دو گروه نیست ولی ارتقا قابل توجه ی در گذر زمان در لابراتوار و مدت زمان کارکردن به وجود آمد.
موزیک زمینه‌ می‌تواند وقت ی که افراد فکر می‌کنند، یاد می‌گیرند کار می‌کنند مفید باشد ولی موزیک بایستی درست اجرا شود. به آسانی فهمیده می‌شود که موسیقی غنایی بایستی آرام باشد چون اگر این گونه نباشد ذهن را منحرف می‌کند و منطقی است که نتیجه بگیریم، چنانچه موسیقی مفید است می‌توان آن را بلندتر از موزیک غنایی کرد ولی نه خیلی بلند، چون هر موزیک که بیش از اندازه کافی بلند باشد یادگیری اندیشه را سخت‌تر می‌کند.
همان‌طور که می‌بینیم شنونده بر موزیک برتری دارد چون هدف اصلی اولیة موزیک این است که بر حالت رفتاری طرز برخورد فرد اثر بگذارد. اگر شخص به موسیقی غنایی گوش نماید ، درحالی‌که این موسیقی او را ناآسان می‌کند، این نوع آهنگ نمی‌تواند به او کمک کند که فکر نماید چون بسیار زیاد سخت است که ذهن بتواند بر آن غلبه نماید .
وقتی شخص به موسیقی زمینه گوش می‌دهد با اهمیت زیاد است که موزیک ‌ای که برای ش آشناست و آن را رفیق دارد باشد و همين طور به او آرامش دهد و این اصلا‌ً خوب نیست که فرد به آهنگ ‌ای گوش نماید که فرض می‌کند باعث آرامش می‌شود نیز جهت ش آشنا نیست.
امروزه اضطراب و اضطراب ، خطری جهت سلامت ی است. اضطراب در زندگی روزمره زیاد است پس ما هر کاری که جهت سلامت ی انجام دهیم مفید است. روشی مهم برای کم کردن اضطراب در زندگی روزمره، گوش دادن به موسیقی است. سالها پیش قطعه موسیقی هایی منحصرا‌ً به هدف تمدد اعصاب کاهش اضطراب خلق شد. مطالعات نشان داده که آهنگ های Relaxation یا تمدد اعصاب تنشها را کم می‌کند ولی گوش دادن به موسیقی انتخاب ی اثر بهتر و مفید تری دارد.
مطالعة دیگری روی ۲۰۵ نفر صورت گرفت تا اثرات آهنگ مینور و ماژور را نشان دهد. موسیقی مینور (گام کوچک) به فرد حس مالیخولیایی، غـم و اندوه ناامیدی و موسیقی ماژور(گامی بزرگ) بیشتر اوقات احساس شادی ، سرزندگی، شادابی، لذت و هوشیاری را به شخص می‌دهد.
موسیقی وسیله‌ای مفید است انکار آن دور از حقیقت می‌باشد. موسیقی وبقیه هنرها باعث ارزش بخشیدن به زندگی می‌شود و بدون آن تنوعی نیست و حتی در فرهنگ خلل ایجاد می‌شود. در آینده، ممکن است ، روشی مطلوب جهت یادگیری این باشد که موسیقی را در هر مدرسه‌ای در دورة تحصیلی جای دهند. چنانچه هر مدرسه‌ای دانش‌آموزانش را پشتیبانی تشویق نماید که موسیقی را آزادانه دنبال کنند در زندگی روزمره بیاموزند و به کار برند، افراد در یادگیری و کار کردن کارآمدتر خواهند بود، در کل دانش‌آموزان بهتری هم خواهند شد.
موسیقی جهت آدم قدرتی است بزرگ‌تر از آنچه تصور می‌شود. با مطالعه بیشتر آدم می‌آموزد که چگونه قدرت آن را مهار نماید و از آن مصرف بهتری نماید .
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *