Search

متن آهنگ قدیمی داریوش اقبالی

دانلود آهنگ جدید امید جهان

موزیک تقویم داریوش
تقویم

تاریخ مرگ و ماتم است

این کهنه تقویم روی میز

هر برگ ان را پاره کن

بین شعله ها بریز

بایستی قلم گرفت بدست

تقویم تازه ای نوشت

باید که تن ندادو رفت

به جستجوی سرنوشت

این کهنه تقویم غریب

دوباره تکرار تاریخ عزاست

بی ابتدا بی انتهاست

می بایست جهان را تازه دید

رفتو به فرداها رسید

برای یک شروع نو

نمی بایست انتظار کشید

به اعتماد دست هم

می بایست گرفت از نو قلم

دوباره خط زدونوشت

از ابتدا قدم قدم

تاریخ مرگ وماتم است

این کهنه تقویم ناراحتی است

بی ترس و نگرانی دوزخ یا بهشت

از زندگی باید نوشت

موزیک گلایه داریوش
» آهنگ : گلایه

جهت گفتن من شعر به گِل مانده
نمانده عمری صدها سخن به دل مانده
صدا که مرهم فریاد بود زخم را
به پیش زخم عظیم دلم خجل مانده
از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست
گر گله ای هست دگر حوصله ای نیست
سرگرم به خود زخم زدن در تمام عمرم
هر لحظه جز این دسته مرا مشغله ای نیست
دیری است که از خانه خرابان جهان م
بر سقف فرو ریخته ام چلچله ای نیست
در حسرت دیدار تو آواره ترینم
هر چند که تا منزل تو فاصله ای نیست
روبروی تو کیم من ؟ یه اسیر سرسپرده
چهره تکیده ای که تو غبار آیینه مرده
من برای تو چی هستم ؟ کوه تنهای تحمل
بین ما پل عذابه منه خسته پایه ي پل
ای که نزدیکی مثلِ من ، به من ولی خیلی دوری
خوب نگام کن تا ببینی چهره درد صبوری
کاشکی میشد تا بدونی من جهت تو چی هستم
از تو بیش از تمام جهان از خودم بیش از تو خستم
ببین که خستم ، غروره سنگم ولی شکستم
کاشکی از عصای دستم یا که از پشت شکستم
تو بخونی تا بدونی از خودم بیش از تو خستم
ببین که خستم ، فقط غروره عصای دستم
از عذاب با تو بودن در سکوت خرابم
نه صبورم نه عاشق ، من تجسم عذابم
تو سراپا بی خیالی من تمام تحملِ درد
تو نفهمیدی چه دردی زانوی خستمو تا کرد
زیر بار با تو بودن یه ستون نیمه جونم
اینکه اسمش زندگی نیست جون به لبهام میرسونم
هیچی جز شعر شکستن داستان ي فردای من نیست
این ترانه ي زواله این صدا ولوم من نیست
ببین که خستم تنها غروره ، عصای دستم

آهنگ وطن داریوش
» موزیک : وطن

وطن پرنده ی پر در خون
وطن شكفته گل در خون
وطن فلات شهيد و شب
وطن پا تا به سر خون
وطن ترانه ی زنداني
وطن قصيده ی ويراني
ستاره‌ها اعداميان ظلمت
به خاك اگر چه مي‌ريزند
سحر دوباره بر مي‌خيزند
بخوان كه دوباره بخواند
اين عشيره ی زنداني
گل سرود شكستن را
بگو كه به خون بسرايد
اين قبيله ی قرباني
حرف انتها رستن را
با دژخيمان چنانچه شكنجه
اگر بند است و شلاق خنجر
چنانچه مسلسل انگشتر
با ما تبار فدايي
با ما غرور رهايي
به نام آهن گندم
اينك ترانه ی آزادي
اينك سرودن مردم
امروز ما امروز فرياد
فـرداي ما روز بزرگ ميعاد
بگو كه دوباره مي‌خوانم
با تمامي يارانم گل سرود شكستن را
بگو كه به خون مي‌سرايم
دوباره با دل جانم
حرف انتها رستن را
بگو به ايران بگو به ايران

موزیک پند حافظ داریوش
» آهنگ : پند حافظ

اين چه شوريست که در دور قمر مي بينم
تمام آفاق پر از فتنه و شر مي بينم
هر کسي روز بهي مي طلبد از ايام
علت آن است هـر روز بتر مي بينند
ابلهان را تمام شربت ز گلاب و قند است
بوته دانان تمام از خون جگر میبینم
اسب تازي شده مجروح به زير پالان
طوق زرين تمام بر گردن خر مي بينم
اين چه شوريست که در دور قمر مي بينم
تمام آفاق پر از فتنه و شر مي بينم
دختر ان را تمام در جنگ و جدل با مادر
پسران را تمام بد خواه پدر مي بينم
هيچ رحمي نه برادر به برادر دارد
هيچ شفقت نه پدر را به پسر مي بينم
پند حافظ بشنو خواجه برو نيکي کن
که من اين پند به از گنج گوهر مي بينم

موسیقی روله داریوش
» آهنگ : روله

آفت زده به باغمون خوشه به خوشه
آفت زده به باغمون خوشه به خوشه
پشولنه به خونمون گوشه به گوشه
پشولنه به خونمون گوشه به گوشه
سر ديوار بيرونه داره بيغوش چپيخونه خون ريزونه
ميدون به ميدون سْر از خون جوونم
ميدون به ميدون سْر از خون جوونم
جونم دراسي جون شيرين جوونم
جونم دراسي جون شيرين جوونم
حبيبم اي رول و گلم سي چي ميري
قربون مردن روله جون نري اسيري نري اسيري
غـم دنيا رو پامون ديده تنگ
ز رهر شو يار فرسنگ فرسنگ
غـم جنگ تو اي با تير غيبي
كجا اي صاف جنگ شيشه سنگ
از آسمون گر شب روز پشه بباره
تا از زمين كه قيمت ميدون دست براره
مو كه نتونم بخونم چي چي نوشته
از پلنم به حال خون كه خم بهشته
سر ديوار بيرونه داره بيغوش چپيخونه خون ريزونه

موزیک خاموش نمیرید داریوش
» موزیک : خاموش نمیرید

بميريد بميريد در اين عشق بميريد
در اين عشق چو مرديد تمام روح پذيريد
بميريد بميريد از اين مرگ نترسيد
كز اين خاك بر آييد سماوات بگيريد
بميريد بميريد وز اين نفس ببريد
كه اين نفس چو بندست شما همچو اسيريد
شما همچو اسيريد
يكي تيشه بگيريد پي حفره ي زندان
چو زندان بشكستيد تمام شاه وا ميريد
خموشيد خموشيد خموشي دم مرگ است
تمام زندگي آن است كه خاموش نميريد
كه خاموش نميريد
خموشيد خموشيد خموشي دم مرگ است
خموشيد خموشيد خموشي دم مرگ است

آهنگ سال دو هزار داریوش
» آهنگ : سال دو هزار

سال سقوط ,سال فرار
سال گريز و انتظار
عصر شكفتن فلز
سال سياه دو هزار
سال سقوط عاطفه
تا بي نهايت زير صفر
نهايت معراج ذهن
انديشه ي تفسير صفر
تو ذهن ماشينهاي سرد
معناي عشق احتياج
روي نوار حافظه
يعني يه درد بي علاج
سال به بن بست رسيدن
پنجه به ديوار كشيدن
از معنويت گم شدن
تن به غريزه بخشيدن
قبيله يعني يه نفس
هم خوني معنا نداره
همبستگي خوابيه كه
تعبير فردا نداره
سال سقوط , سال فرار
سال گريز و انتظار
پاييز تلخ بي بهار
سال سياه دو هزار
سالي كه خون تو رگها نيست
قلب فلزي تو سينه است
وقتي كه تفسير زمان
شكستگيه آيينه است
قبيله يعني يه نفس
هم خوني معنا نداره
همبستگي خوابيه كه
تعبير فردا نداره
تو اون روزايي كه مياد
كسي به فكر كسي نيست
هركي به فكر خودشه
به فكر فرياد رسي نيست
تمام به بي اعتنا
حتي به مرگ ديگه
كسي اگه کمک بخواد
كي ميدونه اون چي ميگه
توي كتاباي لغت
سفيده برگا هميشه
نه دشمني نه دوستي
هيچي نوشته نميشه
اين ناگزيره واسه ما
سير صعودي تا سقوط
هميشه داستان ي صدا
تمومه با حرف سكوت
وقتي كه آيينه ي عشق
سياه بشه زير غبار
طلوع فاجعه است
مي رسه سال دو هزار

موسیقی خانه سرخ داریوش
» آهنگ : خانه سرخ

خانه سرخ كوچه سرخ است و خيابان سرخ است
عاري از خون پهنه ي برزن ميدان سرخ است
ده به ده پرچم خشم است كه بر مي خيزد
مزرعه زرد چپر سبز و بيابان سرخ است
رو سياه است اگر اين شب مردم كش بد
تا دم صبح سحر سينه ي ياران سرخ است
با تو سرسبزي از ايثار سيه پوشان است
اي مسلط دستت از خون شهيدان سرخ است
وحشتي نيست از انبوه مسلسل داران
تا در اين دشت غرور كينه داران سرخ است
خانه سرخ كوچه سرخ است خيابان سرخ است
عاري از خون پهنه ي برزن و ميدان سرخ است
ده به ده پرچم خشم است كه برمي خيزد
مزرعه زرد چپر سبز و بيابان سرخ است

موزیک همصدا داریوش
» آهنگ : همصدا

اگه صدام بودي
هيشكي حريفم نميشد
كوه اگه رو شونه هام بودي
كمرم خم نميشد
تو اگه خواسته بودي
تو اگه مونده بودي
موندني ترين بودم
عمق صدام كم نميشد
اگه زخمي مي شدم به دست تو مرحم بود
زخم قيمتيِ من محتاج مرحم نميشد
اگه بارونِ عزيزِ با تو بودن مي گرفت
گل سرخ داستان مون تشنه ي شبنم نميشد
تو اگه خواسته بودي
تو اگه مونده بودي
موندني ترين بودم
عمق صدام كم نمي شد
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *