Search

۸۰ نقطه‌ی دین زندگی ویژه جمع بندی کنکور

۸۰ نقطه‌ی دین زندگی ویژه جمع بندی کنکور

|۸۰ نقطه‌ی دین زندگی ویژه جمع بندی کنکور از مرکز تحقیقات دانشگاهی|

موارد و نکات دین و همچنین زندگی

سلام. در آن پست مهم ترین موارد و نکات دین و همچنین زندگی دبیرستان را مرور میکنید. توصیه میکنم هر یک شب در میان در آن دوران موارد و نکات مهم دین و همچنین زندگی را مرور کنید.

۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی ۲

۱. پیام «هر یک از موجودات جهان شامل ساختار منظم ویژه‌ی خود می باشد» از دقت در آیات شریفه‌ی «الذی خلق فسوی و همچنین الذی قدر فهدی»، «صنع الله الذی اتقن کل شیء» و همچنین «انا کل شیء خلقناه بقدر» مفهوم می‌گردد و همچنین گفتن حضرت علی (ع) که می‌فرمایند: «خدای متعال همه‌ی مخلوقات را بر اساس مقیاس نظم مشخص و همچنین مقدار و اندازه‌های مخصوص و همچنین متناسب با هر یک از آن هم مخلوقات آفرید» مبین همین مفهوم می باشد. (درس ۱)

موارد و نکات دین و همچنین زندگی
موارد و نکات دین و همچنین زندگی

۲. پیام «هنگام و زمانی که به روابط مستحکم و همچنین نظم استوار جهان می‌نگریم درمی‌یابیم که جهان بر حق و همچنین درستی استوار می باشد» از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «خلق الله السماوات و همچنین الارض بالحق» مفهوم می‌گردد. (درس ۱)

۳. پیام «هر یک از مخلوقات در بهترین شکل و همچنین ترکیب خلق شده‌اند و همچنین آن هم‌چه را لازمه‌ی رساندن آن هم‌ها به هدف بوده خداوند در خلقتشان قرار داده می باشد» از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «خلق السماوات و همچنین الارض بالحق و همچنین صورکم فاحسن صورکم و همچنین الیه المصیر» به دست می‌آید و همچنین آن‌که «همه‌ی مخلوقات تحت قانونمندی واحد الهی عمل می‌کنند و همچنین به سوی خداوند که مقصد نهایی آن هم‌هاست روان خواهند بود» از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «افغیر دین الله یبغون و همچنین له اسلم من فی السماوات و همچنین الارض طوعاً و همچنین کرهاً و همچنین الیه یرجعون» مفهوم می‌گردد. (درس ۲)

۴. پیام آیه‌ی شریفه‌ی «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» در تقابل با آیه‌ی شریفه‌ی «لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدوّ مبین انما یأمرکم بالسّوء و همچنین الفحشا و همچنین ان تقولوا علی الله مالاتعلمون» می باشد. (لاتتبعوا ≠ فیتبعون) درس ۳)

۵. درک و همچنین گرفتن حقایق و همچنین دوری از جهل و همچنین نادانی مرتبط به اقتدار و قدرت عقل و همچنین فکر کردن و اندیشیدن و همچنین مسئول سرنوشت خویش بودن و همچنین دوری از شقاوت مرتبط به اقتدار و قدرت اختیار و همچنین انتخاب از سرمایه‌ها و همچنین عوامل رشد انسان می باشد. (درس ۳)

۶. مراحل خلقت ابتدایی و اولیه‌ی انسان: ۱- نطفه، ۲- علقه، ۳- مضغه، ۴- عظاماً، ۵- لحماً می باشد و همچنین عبارت شریفه‌ی «ثم انشأناه خلقاً آخر» به خلقت متغایر و متفاوت بعد روحانی با بعد جسمانی اشاره دارد. (درس ۴)

۷. پاسخ به سؤال «آیا خداوند تنها و فقط همین دنیا را آفریده می باشد؟» از دقت در آیات شریفه‌ی «ثم الله ینشی النشأه الاخره»، «انّ الدار الآخره لهی الحیوان»، «من امن بالله و همچنین الیوم الآخر» و همچنین «من اراد الآخره» مفهوم می‌می شود. (درس ۵)

۸. در آیه‌ی شریفه‌ی «ام نجعل الذین امنوا و همچنین عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض» خداوند به صورت استفهام انکاری گفتن می‌کند که مومنان صالح با مفسدان در زمین برابر نیستند و همچنین آن لازمه‌ی عدل خداوند می باشد. (درس ۶)

۹. «توفّاهم الملائکه ظالمی انفسهم»، «قالوا فیم کنتم»، «قالوا کنا مستضعفین فی الارض»، «فاولئک مأواهم جهنم»، «ساءت مصیراً»، «حاق بآل فرعون مضر و همچنین بد العذاب»، «النار یعرضون علیها غدوا و همچنین عشیاً» بیانگر جهنم برزخی و همچنین «ادخلوا آل فرعون اشدّ العذاب» بیانگر جهنم اخروی و همچنین «تتوفّاهم الملائکه طیبین» و همچنین «ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون» بیانگر بهشت برزخی می باشد. (درس ۷)

۱۰. عبارت «فاذاهم قیامً ینظرون»، «فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون» و همچنین «و همچنین منها نخرجکم تاره اخری» بیانگر زنده شدن همه‌ی انسان‌ها و همچنین تعابیر «و همچنین قضی بینهم بالحق»، «نضع الموازین القسط یوم القیامه فلاتظلم نفس شیئاً» و همچنین «الوزن یومئذٍ الحق» بیانگر قضاوت بر معیار حق از وقایع مرحله‌ی دوم قیامت می باشد. مخفف ۷ حادثه‌ی مرحله‌ی دوم قیامت «نزن بح قد» می باشد: ۱- نفخ صور دوم؛ ۲- زنده شدن همه‌ی انسان‌ها؛ ۳- نورانی شدن زمین؛ ۴- بر پا شدن دادگاه عدل الهی؛ ۵- حضور شاهدان و همچنین گواهان؛ ۶- قضاوت بر معیار حق؛ ۷- دادن نامه‌ی اعمال (درس ۸)

۱۱. عبارات «سیق الذین کفروا»، «فتحت ابوابها»، «الم یأتکم رسلً منکم»، «لکن حقّت لکم العذاب للکافرین»، «قیل ادخلوا ابواب جهنم فیها» و همچنین «فبئس مثوی‌ المتکبرین» بیانگر جهنم اخروی و همچنین عبارات «سیق الذین اتقوا»، «و همچنین فتحت ابوابها»، «طبتم فادخلوا خالدین»، «قالوا الحمدالله»، «نتبوأ من الجنه» و همچنین « فنعم اجر العاملین» بیانگر بهشت اخروی می باشد. (درس ۹)

۱۲. نامه‌ی اعمال در دنیا تصویر یا گزارشی از عمل می باشد ولی در آخرت «عین عمل»، «خود عمل»، واقعیت و حقیقت عمل»، تجسم عمل»، «جنبه‌ی باطنی و همچنین غیبی عمل» و همچنین «حضور عمل» می باشد. (درس ۹)

۱۳. سؤالات «آیا توکل سبب تنبلی می‌می شود یا تحرک؟» و همچنین «جهت رسیدن به اراده و تصمیم راسخ صحیح بهتر می باشد چه کار کنیم؟» از دقت در آیه‌ی «فبما رحمه من الله… و همچنین شاورهم فی‌الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله» مفهوم می‌گردد و همچنین پاسخ به سؤال «چرا بایستی و حتما بر خداوند تبارک و تعالی توکل کرد؟» از دقت در آیات «و همچنین توکل علی الحیّ الذی لایموت» و همچنین «لئن سألتهم من خلق… ان ارادنی الله بضرٍ هل هنّ کاشفات ضرّه…» مفهوم می‌گردد و همچنین پاسخ به سؤال «چرا بر غیر خداوند تبارک و تعالی نمی‌قدرت توکل کرد؟» و همچنین علت اختصاص توکل بر خداوند از دقت در آیه‌ی «و همچنین لئن سألتهم من خلق….. ان اراده فی الله بضرّ هل هن کاشفات ضرّه…..» مفهوم می‌گردد. (درس ۱۰)

۱۴. آیه‌ی شریفه‌ی «قل ان کنتم تحبّون الله فاتبعونی یحببکم الله و همچنین یغفر لکم ذنوبکم و همچنین الله غفور رحیم» و همچنین شعر منسوب به امام و پیشوا صادق (ع) «خداوند تبارک و تعالی را نافرمانی کنی و همچنین اظهار دوستی با او نمایی؟ به جان خودم آن رفتاری شگفت‌انگیز می باشد» و همچنین حدیث «ما احب الله من عصاه» از امام و پیشوا صادق (ع) و همچنین عبارت «دوستی هر کاری که مرا به تو نزدیک می‌کند» از امام و پیشوا سجاد (ع) بیانگر آن می باشد که پیروی از خداوند از آثار محبت به خداست. (درس ۱۱)

۱۵. عبارات «ظاهر هر کس تجلی اندیشه و همچنین باور اوست» و همچنین «اندیشه‌ها اخلاق و همچنین روحیات اعمال و همچنین ظواهر را می‌سازند» و همچنین «از کوزه آن هم برون تراود که در اوست» و همچنین «واقعیت و حقیقت آن می باشد که دل به هر جا رود عمل هم آن هم‌جا می‌رود» به «تقدم باطن بر ظاهر» و همچنین «رفتارهای ظاهری به تدریج بر باطن انسان تأثیر می‌گذارد و همچنین روحیه‌ی فرد را تغییر می‌دهد» بیانگر تأثیر ظاهر بر باطن می باشد. (درس ۱۲)

۱۶. عبارت شریفه‌ی «ذلک ادنی ان یعرفن فلایؤذین» بیانگر علت پوشش و همچنین عبارت شریفه‌ی «و همچنین لیضربن بخمرهنّ علی جیوبهن» بیانگر «کیفیت رعایت حجاب زنان» و همچنین «حدود حجاب و همچنین پوشش» می باشد و همچنین از عبارت شریفه‌ی «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» مفهوم می‌گردد که «پوشاندن چهره و همچنین دست تا مچ جهت زنان مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نیست. (درس ۱۳)

۱۷. دعوت به خیر و همچنین نیکی (یدعون الی الخیر) و همچنین امر به معروف و همچنین نهی از منکر (یأمرون بالمعروف و همچنین ینهون علی المنکر) سبب رسیدن به فلاح و همچنین رستگاری می‌می شود (اولئک هم المفلحون) و همچنین امر به معروف و همچنین نهی از منکر (یأمرون بالمعروف و همچنین ینهون عن المنکر) و همچنین به پا داشتن نماز (یقیمون الصلاه) و همچنین پرداخت زکات (یؤتون الزکاه) و همچنین اطاعت از خداوند تبارک و تعالی و همچنین رسول او (یطیعون الله و همچنین رسوله) سبب می‌می شود اشخاص مشمول رحمت الهی قرار گیرند (سیرحمهم الله). (درس ۱۴)

۱۸. خداوند از انسان‌های روی زمین عمران و همچنین آبادانی زمین را خواسته می باشد (هو انشأکم من الارض و همچنین استعمرکم فیها) و همچنین زکات طلا و همچنین نقره در صورتی واجب می باشد که به صورت سکه‌ای باشد که معامله با آن هم رواج دارد؛ بنابراین زیورآلات خانم‌ها زکات ندارد ولی باید توجه داشت زیورآلات خانم‌ها در صورتی که بیش از مقدار مصرفی رواج پیدا کرده آن هم‌ها باشد و همچنین جنبه‌ی ذخیره به خود بگیرد قسمت اضافی آن هم شامل خمس می باشد و همچنین خمس آن هم بایستی و حتما پرداخت می شود. (درس ۱۵)

۱۹. قرض‌الحسنه + انفاق           اجر و همچنین مزد با کرامت + مضاعف شدن دارایی ها

قرض‌الحسنه          پوشاندن گناهان + وارد شدن به بهشت

قرض‌الحسنه          مضاعف شدن دارایی ها + آمرزش گناهان (درس ۱۵)

۲۰. «خشم» به پدر و همچنین مادر و همچنین «غیبت» خاصیت نماز را از بین می‌برند. در صورتی که مسافر بعدازظهر به وطن یا به جایی که می‌خواهد ده روز بماند برسد، نمی‌تواند در آن هم روز روزه بگیرد و همچنین در صورتی که کسی که روزه‌ می باشد بعدازظهر مسافرت کند بایستی و حتما روزه‌ی خود را ادامه دهد و همچنین در صورتی که کسی که روزه گرفته پیش از ظهر مسافرت کند و همچنین بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود بایستی و حتما هنگام و زمانی که به چهار فرسخ (حد ترخص) برسد، بایستی و حتما روزه‌ی خود را افطار کند. (درس ۱۶)

۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی ۳

۱. از آیه‌ی شریفه‌ی «قالوا الحمدالله الذی هدانا لهذا و همچنین ما کنّا لنهتدی لولا ان هدانا الله» مفهوم می‌می شود که در صورتی که خداوند تبارک و تعالی هدایتمان نکرد هرگز هدایت نمی‌شدیم و همچنین پیام «اکنون که خداوند انسان را هدایت کرده در صورتی که کسی راه سعادت را انتخاب کند عواقب آن هم بر عهده‌ی خودش می باشد» از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و همچنین من ضل فانما یضل علیها…» مفهوم می‌می شود. (درس ۱)

۲. پیام «خداوند یک دین جهت پیامبران تشریع کرده و همچنین از آنان خواسته آن دین را به پا دارند و همچنین در آن هم اختلاف و همچنین تفرقه نکنند» از آیه‌ی «شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحاً… ان اقیموا الدین  و همچنین لاتتفرقوا فیه» برداشت می‌می شود و همچنین پیام «هدایت‌شده‌ی واقعی کسی می باشد که به همه‌ی پیامبران ایمان داشته و همچنین میان آنان تفرقه نیندازد» از آیه‌ی شریفه‌ی «قولوا امنّا بالله و همچنین ما انزل الینا و همچنین ما انزل الی ابراهیم و همچنین اسماعیل… لانفرق بین احد منهم» مفهوم می‌می شود. (درس ۲)

۳. «آن‌که مهندسین و متخصصین دین با توجه به نیازهای جدید به وجودآمده در جامعه قوانین مورد جامعه در مورد‌ی بانکداری، اسکناس، خرید و همچنین بهره بری و استفاده از سلاح‌های جدید را استخراج کنند مرتبط به «توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت» می باشد و همچنین «صنعت بیمه و همچنین بانکداری» از نیازهای زندگی روزمره می باشد که حاکم اسلامی در چهارچوب قوانین اسلامی آن هم را به اجرا درمی‌آورد مرتبط به «اختیارات حاکم و همچنین نظام اسلامی» می باشد و همچنین قاعده‌ی «لاضرر و همچنین لاضرار فی الاسلام» و همچنین «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» مرتبط به «وجوه قوانین تنظیم‌کننده» می باشد. (درس ۲)

۴. پاسخ به سؤال «یکی از دلایل الهی بودن قرآن چیست؟» از دقت در آیه‌ی «افلا یتدبرون القرآن و همچنین لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً» به دست می‌آید. هم‌چنین پاسخ به سؤال «در صورتی که کسی بدون دلیل منکر الهی بودن قرآن باشد چه سرنوشتی در انتظار اوست؟» از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «فان لم‌تفعلوا و همچنین لن‌تفعلوا النار التی وقودها الناس و همچنین الحجاره اعدت للکافرین» مفهوم می‌گردد. (درس ۳)

۵. اسلام بر پنج پایه استوار می باشد (حدیث امام و پیشوا باقر): نماز، زکات، روزه، حج، ولایت که جهت یادگیری بهتر در صورتی که حرف اول آن کلمات را به هم بچسبانیم می‌می شود «روح زن». سخن امام و پیشوا خمینی (ره) که می‌فرمایند: «هیچ حرکت و همچنین عملی از فرد و همچنین جامعه نیست مگر آن‌که مذهب اسلامی جهت آن هم حکمی مقرر داشته می باشد» به آن اشاره دارد که جامعیت دین اسلام از دلایل نیازمندی جامعه‌ی اسلامی به ولایت و همچنین حکومت اسلامی می باشد. (درس ۴)

۶. از دقت در حدیث «من مات و همچنین لم‌یعرف امام و پیشوا زمانه مات میته جاهلیه» مفهوم می‌گردد که مهم‌ترین ویژگی نظام جاهلانه، نظام غیر الهی و همچنین حاکمیت و همچنین فرمانروایی ظالمانه می باشد و همچنین هر کس حکومت غیر الهی را قبول کند، زندگی جاهلانه را برگزیده و همچنین درنتیجه مردن و مرگ در جاهلیت خواهد داشت. (درس ۵)

۷. حدیث جابر مرتبط با آیه‌ی اطاعت از اولی‌الامر و همچنین حدیث غدیر مرتبط با آیه‌ی ابلاغ می باشد. بعد از گفتن آیه‌ی ولایت در مسجد صدای تکبیر یاران بلند شد و همچنین رسول خداوند تبارک و تعالی ستایش و همچنین سپاس خداوند را به جا آوردند. آیه‌ی تطهیر در منزل ام‌سلمه نازل شد و همچنین بیانگر عصمت اهل بیت می باشد. در حدیث جابر پیشامد جدید‌ی غیبت امام و پیشوا زمان نیز مطرح شده می باشد. حدیث ثقلین به روش مکرر شامل در روزهای آخر عمر گفتن شده می باشد و همچنین عصمت اهل بیت را می‌رساند. حدیث منزلت بر ختم نبوت اشاره دارد و همچنین به خطر انداختن منافع بعضی از اشخاص سبب نزول آیه‌ی ابلاغ شد. (درس ۵)

۸. رسول خداوند تبارک و تعالی به حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «مثل تو و همچنین امامان از فرزندان تو، مثل کشتی نوح می باشد هر کس بر آن هم سوار می شود نجات یابد و همچنین هر کس سرپیچی کند، هلاک می شود» و همچنین «مثل تو مثل ستارگان آسمان می باشد  که زیرا و به درستی که ستاره‌ای غایب می شود، ستاره‌ای دیگر طلوع می‌کند تا روز قیامت.» (درس ۶)

۹. از نظر قرآن کریم زندگی آن هم دسته از انسان‌هایی مورد قبول می باشد که تقوا پیشه کرده باشند، با فکر کردن و اندیشیدن و همچنین تعقل زندگی نموده اند و همچنین در اراده و تصمیم راسخ‌گیری‌ها به آخرت توجه کرده باشند و همچنین آن مفهوم از دقت در آیه‌ی «و همچنین لدار‌ الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون» استنباط می‌می شود. (درس ۷)

۱۰. «بر اساس اغراض فردی یا شخصی به جعل یا تحریف حدیث پرداختن» و همچنین «به ناچار سلیقه‌ی فردی یا شخصی را در احکام دینی دخالت دادن» مرتبط به ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم از مسائل و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین فرهنگی بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم می باشد. (درس ۷)

۱۱. امیرالمومنین راه‌حل نجات از بازگشت به دوران جاهلیت را پیروی از اهل بیت می‌داند که نظر دادن و همچنین حکم کردنشان حکایتگر توانایی و همچنین دانش آن هم‌هاست. سکوتشان خبردهنده‌ی منطق و همچنین گفتارشان می باشد و همچنین ظاهرشان نمودار باطنشان می باشد. هرگز با دین مخالفت نمی‌کنند و همچنین در دین اختلاف ندارند. دین در میان آنان شاهدی صادق و همچنین در عین سکوت گویاست. (درس ۸)

۱۲. امام و پیشوا سجاد (ع) در کنار گسترش معارف از طریق دعا به تجدید بنای نهاد تشیع پرداخت و همچنین تشیع در زمان ایشان به عنوان یک جریان پهناور و بزرگ فکری و همچنین سیاسی در جامعه حضور فعال پیدا کرد. در اثر فعالیت‌های امام و پیشوا سجاد (ع) در دوران امام و پیشوا باقر (ع) زمام معرفی اسلام اصیل فرارسید. امام و پیشوا یک مدرسه‌ی علمی پهناور و بزرگ در مدینه را پایه‌گذاری کرد. در زمان امام و پیشوا صادق (ع) ناخشنودی نسبت به بنی‌امیه به آخر رسیده بود. به همین جهت امام و پیشوا صادق (ع) مبارزه‌ی خود را علنی‌تر کرد. ایشان به زید بن علی عموی خود اجازه‌ی قیام داد. (درس ۸)

۱۳. پیام «در صورتی که شهروندان و مردم شهر نعمتی را که خداوند تبارک و تعالی به آنان داده ضایع کنند خداوند آن هم نعمت را از آنان می‌گیرد» به آیه‌ی شریفه‌ی «ذلک بانّ الله لم‌یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم» مرتبط می باشد و همچنین پیام «باره‌ساز هلاکت و همچنین بدبختی یا عزت و همچنین سربلندی یک جامعه، اعمال و همچنین کردار آن هم جامعه می باشد از آیه‌ی «انّ الله لایغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم» مفهوم می‌گردد. (درس ۹)

۱۴. ویژگی‌هایی انسان منتظر آن هم می باشد که به معنای خاص کلمه کسی می باشد که الف) هدف و همچنین آرمان خود را می‌شناسد و همچنین یقین می‌کند که روزی آن هدف بر جهان بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود. ب) از آن رو همواره جهت رسیدن جامعه به چنین هدفی تلاش می‌کند تا جامعه هر چند یک قدم به آن هم هدف نزدیک‌تر می شود. ج) از آن هم‌جا که به خداوند تبارک و تعالی و همچنین جهان آخرت ایمان دارد می‌داند که پاداش آن تلاش را خواهد گرفت. ویژگی‌های جامعه‌ی منتظر آن هم می باشد که الف) به واقعیت‌های ناهنجار موجود در جامعه «نه» می‌گوید و همچنین به امید فردای درخشان تلاش می‌کند. ب) حکومت‌های غیر الهی و همچنین طاغوتی را نمی‌پذیرد و همچنین در مقابل آن هم‌ها می‌ایستد و همچنین مقاومت می‌کند. ج) می‌کوشد در جهت آن هم نوع از جامعه‌ای که انتظارش را می‌کشد حرکت کند. هم‌چنین بایستی و حتما دقت کنیم منتظران مصلح خود بایستی و حتما صالح باشند و همچنین کسی که بینش انزواطلبانه را نسبت به یاران امام و پیشوا د رعصر غیبت داشته باشد انتظار آن هم‌ها نیز انتظاری غیر فعال یا منفی می باشد. (درس ۱۰)

۱۵. حدیث امام و پیشوا صادق (ع) که می‌فرماید: «فامّا من کان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً هواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه» با پیام «مردمی که می‌خواهند بر اساس قوانین اسلام زندگی کنند ولی باید توجه داشت به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا دسترسی ندارند بایستی و حتما به فقیهی که شامل شرایط ویژه‌ای می باشد رفت و آمد و مراجعه کنند» مطابقت مفهومی دارد. (درس ۱۱)

۱۶. آیه‌ی شریفه‌ی «فاستقم کما امرت و همچنین من تاب معک و همچنین لاتطغوا انّه بما تعملون بصیر» به قاطعیت و همچنین اسواری از مسئولیت‌های رهبر جامعه و همچنین استقامت و همچنین پایداری از وظایف شهروندان و مردم شهر نسبت به رهبر اشاره دارد. (درس ۱۲)

۱۷. چهره‌ی نیکوکاران از تیرگی و همچنین خواری پوشانده نشده می باشد (لایرهق وجوههم وترٌ و همچنین لاذله» و همچنین بر چهره‌ی بدکاران تیرگی و همچنین خواری پوشانده می‌می شود «ترهقهم ذله» (درس ۱۳)

۱۸. آیه‌ی شریفه‌ی «و همچنین من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و همچنین جعل بینکم موّدهً و همچنین رحمهً انّ فی ذلک لایاتٍ لقومٍ یتفکرون» به دو هدف دوم و همچنین چهارم ازدواج یعنی انس با همسر و همچنین رشد اخلاقی معنوی اشاره دارد. (درس ۱۴)

۱۹. دعای والدین جهت فرزندان از دقت در آیه‌ی «ربّ اجعلنی مقیم الصلاه و همچنین من ذریتی ربنا و همچنین تقبل دعا» مفهوم می‌می شود و همچنین دعای فرزندان جهت والدین از دقت در آیه‌ی «ربنا اغفرلی و همچنین لوالدی و همچنین للمومنین یوم الحساب» منتج می‌می شود. (درس ۱۵)

۲۰. حفظ حرمت پدر و همچنین دستورات او همچنین به قانونمند کردن فرزندان کمک می‌کند و همچنین محبت و همچنین احترام به مادر حس قدردانی و همچنین شکرگزاری را در آنان قوی‌تر می‌سازد. نفقه مرتبط به نقش مرد در تأمین هزینه‌ی زندگی خانواده می باشد و همچنین مشورت، برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی و همچنین استقامت در برابر ناملایمات، فراهم آوردن باره‌ی رشد و همچنین تحصیل فرزندان و همچنین آرامش روحی و همچنین آسایش همسر و همچنین حفاظت از خانواده، مرتبط به نقش مدیریت و همچنین نگاهبانی مرد می باشد. (درس ۱۶)

۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی پیش‌دانشگاهی ۱

۱. از دقت در عبارت شریفه‌ی «یا ایها الناس انتم الفقرا» مفهوم می‌گردد که همه‌ی مخلوقات شامل انسان در وجود و همچنین هستی خود مستلزم و نیاز خداوند تبارک و تعالی خواهند بود. (درس ۱)

۲. پیام «زیرا و به درستی که وجود خداوند وابسته به چیزی نیست کسی نمی‌تواند وجود او را بگیرد و همچنین نابودش کند. او در ذات خود غنی و همچنین بی‌مستلزم و نیاز می باشد» از دقت در عبارت شریفه‌ی «الله هو الغنی الحمید» مفهوم می‌می شود. (درس ۱)

۳. عبارت «ما و همچنین مجموعه‌ی پدیده‌های جهان، در پدید آمدن و همچنین هستی پیدا کردن و یافتن به آفریننده‌ای نیازمندیم که سرچشمه‌ی هستی می باشد و همچنین هستی از او جدا نمی‌می شود. آن وجود برتر و همچنین متعالی خداست» مرتبط می باشد به پس نتیجه آن می شود که‌ی «استدلال نیازمندی جهان در پیدایش خود به خداوند تبارک و تعالی». (درس ۱)

۴. توحید خالقیت علت توحید مالکیت و همچنین توحید ربوبیت می باشد و همچنین توحید مالکیت علت توحید در ولایت می باشد. (درس ۲)

۵. در صورتی که خداوند به کسی اذن در ولایت دهد آن هم شخص نیز می‌تواند در محدوده‌ی اجازه‌ی خداوند در اشیایی تصرف کند. چنین اذنی به معنای واگذاری ولایت خداوند به غیره ای نیست بلکه بدین معنی می باشد که آن هم شخص در میسر و همچنین مجرای ولایت الهی قرار گرفته و همچنین از خودش استقلالی ندارد. (درس ۲)

۶. بعضی انسان‌ها توحید در خالقیت را قبول دارند ولی باید توجه داشت گرفتار شرک در ربوبیت می‌شوند؛ یعنی در کنار ربوبیت الهی جهت انسان‌های دیگر یا سایر مخلوقات حساب جداگانه‌ای بازمی‌کنند و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنند که آن هم‌ انسان‌‌ها یا آن هم‌ مخلوقات مستقل از خداوند می‌توانند در مسائل جهان دخالت کنند. (درس ۲)

۷. در صورتی که اشخاص جامعه بکوشند در روابط خود با یکدیگر به جای خواست‌ها و همچنین تمایلات خود فرمان الهی را حاکم کنند و همچنین از پذیرش طاغوت‌ها سر باز زنند  مناسبات سیاسی و همچنین اقتصادی و همچنین روابط فرهنگی را منطبق بر احکام الهی و همچنین در جهت رضای او تنظیم کنند بعد فرهنگی و اجتماعی توحید عبادی تحقق می‌یابد. (درس ۳)

۸. در صورتی که هر یک از اشخاص جامعه، خواست‌ها و همچنین تمایلات دنیایی خود را دنبال کنند و همچنین تنها و فقط منافع خود را محور فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی قرار دهند و همچنین اهل ایثار و همچنین تعاون و همچنین خیر رساندن به دیگران نباشند شرک فرهنگی و اجتماعی تحقق می‌یابد. (درس ۳)

۹. معرفت به خداوند زمانی میوه‌ی خود را می‌دهد که از مرحله‌ی شناخت ذهنی به مرحله‌ی ایمان قلبی برسد و همچنین در قلب تثبیت می شود؛ یعنی انسان به چشم قلب ببیند که خداوند در کوچک‌ترین حوادث عالم نیز حضور دارد و همچنین چرخ خلقت با تدبیر خداوند می‌گردد و همچنین آن بت‌ها مانع رسیدن انسان به ایمان می باشد. (درس ۳)

۱۰. قرآن کریم معیار ثابت شرک و همچنین بت‌پرستی را به ما ارائه کرده و همچنین تطبیق آن معیارها بر زندگی فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی را بر عهده‌ی خودمان قرار داده می باشد. آن معیارها عبارت‌اند از: ۱- اطاعت از ارباب‌هایی جز خداوند، ۲- بندگی افرادی جز او، ۳- خارج کردن دین خداوند از برنامه جذاب و جالب و خوب‌های زندگی، ۴- تقلید از افرادی که در جهت مخالف دین حرکت می‌کنند. (درس ۳)

۱۱. ریشه‌ی بت‌پرستی و همچنین شرک جدید آن هم می باشد که بعضی انسان‌ها در عین قبول داشتن خداوند دین و همچنین دستورات آن هم را در متن زندگی خود وارد نمی‌کنند و همچنین تمایلات دنیایی و همچنین نفسانی خود را اصل قرار می‌دهند. (درس ۳)

۱۲. اخلاص در بندگی به آن معناست که تمام جهت‌گیری‌های زندگی، سمت و همچنین سویی الهی پیدا می‌کند و همچنین همه‌ی کارها تنها و فقط جهت رضای او و همچنین تقرب به او انجام می‌گیرد و همچنین هوای نفس و همچنین شیطان در آن هم‌ها راه نداشته باشد؛ بنابراین اخلاص در بندگی معنای غیره ای از توحید عبادی می باشد. (درس ۴)

۱۳. به آسانی وارد مسیر بندگی شدن و همچنین به سرعت راه موفقیت را پیمودن و همچنین تابع دلیل بودن ویژگی اشخاص حق‌پذیر می باشد. تقویت محبت خداوند در قلب و همچنین کنار زدن غفلت و همچنین بهره‌مندی انسان از امدادهای غیبی مرتبط با راز و همچنین مستلزم و نیاز با خداوند می باشد و همچنین پرورش انسان و همچنین اخلاص وجود و همچنین نشان دادن ادامه‌ی مسیر و همچنین هدایت، مرتبط به انجام عمل صالح می باشد. (درس ۴)

۱۴. خصوصیات انسانی که اختیار خود را باور کرده و همچنین به آن هم معتقد می باشد عبارت می باشد از ۱- احساس هویت می‌کند. ۲- از خودباوری بالایی برخوردار می باشد. ۳- در قبال کارهای خود احساس مسئولیت می‌کند. ۴- اراده و تصمیم راسخ‌های اشتباه خود را می‌پذیرد و همچنین درصدد جبران برمی‌آید. (درس ۵)

۱۵. از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «ان‌ الله یمسک السماوات و همچنین الارض ان تزولا و همچنین لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده» درمی‌یابیم که ایمان به خداوند و همچنین نظام حکیمانه‌ی او آن اطمینان را به انسان می‌بخشد که جهان شامل حافظ و همچنین نگهبانی می باشد که اشتباه در کار او راه ندارد و همچنین کشتی جهان ناخدایی دارد که به علت علم و همچنین اقتدار و قدرت بی‌پایان آن هم ناخدا، به هیچ وجه احتمال غرق شدن و همچنین نابودی آن هم نمی‌رود و همچنین هیچ کس جز او نیز نمی‌تواند آن هم را از نابودی نجات دهد. (درس ۵)

۱۶. پاسخ به سؤال «آیا چیزی در جهان هست که شامل خصوصیات و همچنین ویژگی‌ معین نباشد؟» از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «انا کل شیء خلقناه بقدرٍ» مفهوم می‌می شود. (درس ۵)

۱۷. نتایج شناخت قوانین جهان خلقت: ۱- آشنایی ما با نشانه‌های الهی. ۲- درک عظمت خالق آن هم‌ها و همچنین بهره‌مندی از طبیعت می باشد و همچنین نتایج شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان‌ها: ۱- تنظیم درست ارتباط و رابطه‌ی انسان با خود، دیگران، جهان خلقت و همچنین خداوند. ۲- همرار کردن راه رسیدن به کمال. (درس ۶)

۱۸. سنت امتحان مرتبط به چگونگی و همچنین فرایند رشد و همچنین تکامل انسان و همچنین عامل ظهور و همچنین بروز استعدادهای اوست و همچنین سبب جدا شدن انسان‌های خوب از بد و همچنین ساخته‌ شدن و همچنین تکامل یا خسران و همچنین عقب‌ماندگی آن هم‌ها می‌می شود و همچنین سنت امداد، فراهم آوردن امکانات جهت هر دو تیم حق و همچنین باطل به منظور آشکار کردن سرشت‌شان می باشد. (درس ۶)

۱۹. در سنت املاء خداوند به گناهکاران مهلت و همچنین فرصت می‌دهد ولی آن هم‌ها آن فرصت را وسیله‌ی غوطه‌ور شدن در تاریکی‌ها قرار می‌دهند و همچنین مهلت و همچنین امکانات با اختیار و همچنین اراده‌ی خود گناهکاران به صورت بلای الهی جلوه‌گر می‌می شود و همچنین اشخاص به شقاوت ابدی گرفتار خواهند شد و همچنین در سنت استدراج خداوند همچنین و علاوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می‌افزاید و همچنین آن هم‌ها با بهره بری و استفاده از همین امکانات قدم به قدم از انسانیت فاصله می‌گیرند و همچنین به تدریج به سوی هلاکت ابدی نزدیک‌تر می‌شوند. (درس ۶)

۲۰. رهنمودهای پیشوایان دین به ما می‌آموزد که زندگی ما به‌شدت تحت تأثیر رفتارهای ماست و همچنین سنت تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت یک سنت فرهنگی و اجتماعی نیز هست. (درس ۶)

۲۰ نقطه‌ی کلیدی دین و همچنین زندگی پیش‌‌دانشگاهی ۲

۱. وجود ما با گرایش به خداوند تبارک و تعالی و همچنین محبت به او و همچنین گرایش به زیبایی‌ها و همچنین کمالات متعالی سرشته می باشد و همچنین خدایی شدن آرزوی ما و همچنین در کنار او آرام گرفتن مقصد و همچنین مأوای ماست. (درس ۷)

۲. در صورتی که انسان هنگامی که اولین گناهان را مرتکب می‌می شود شخصیت آلوده و همچنین وحشتناک فردای خود را ببیند به شدت از آن هم بیزاری می‌جوید و همچنین دوری می‌کند. گرفتاری و همچنین عادت به گناه سبب فراموش شدن تنفر ابتدایی و اولیه از گناه می‌می شود و همچنین توجیه و همچنین عادت به گناه از پرتگاه‌های خطرناک سقوط در وادی ضلالت می باشد.

۳. امام و پیشوا صادق (ع) می‌فرمایند: «چنان از خداوند تبارک و تعالی خوف داشته باش که گویی او را می‌بینی. پس در صورتی که تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند. در صورتی که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنی او تو را نمی‌بیند کفر ورزیده‌ای و همچنین در صورتی که بدانی که او تو را می‌بیند و همچنین در عین حال در مقابل او گناه می‌کنی او را خوارترین بینندگان به خود قرار داده‌ای. (درس ۷)

۴. توبه در مورد عبد به معنای بازگشتن از گناه به سوی فرمانبرداری از خداوند می باشد و همچنین توبه در مورد خداوند (معبود) به معنای بازگشت لطف و همچنین آمرزش الهی به انسان توبه‌کار می باشد و همچنین با پشیمانی از قبل و همچنین اراده و تصمیم راسخ بر تکرار نکردن گناه، عادت به گناه از بین می‌رود. (درس ۷)

۵. امیر مؤمنان فرمود: «از افرادی مباش که بدون عمل، دل به آخرت بسته و همچنین به واسطه‌ی آرزوی طولانی توبه را به تأخیر انداخته می باشد؛ در مورد‌ی دنیا زاهدانه سخن گوید ولی باید توجه داشت همچون دنیادوستان عمل می‌کند.» (درس ۷)

۶. از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و همچنین اطیعوا الرسول و همچنین اولی‌الامر منکم» معیار سوم جامعه و همچنین تمدن اسلامی مفهوم می‌گردد و همچنین درمی‌یابیم مسلمانان در برنامه جذاب و جالب و خوب‌های فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی خود تابع فرمان‌های خداوند تبارک و تعالی، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا خواهند بود و همچنین علی رغم آن هم عمل نمی‌کنند. (درس ۸)

۷. از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «قل هل یستوی الذین یعلمون و همچنین الذین لایعلمون انما یتذکر اولوا الالباب» معیار هفتم جامعه و همچنین تمدن اسلامی مفهوم می‌گردد و همچنین درمی‌یابیم که در جامعه‌ و همچنین تمدن اسلامی تعقل و همچنین خردورزی یک ارزش پهناور و بزرگ محسوب می‌می شود و همچنین عالمان احترام و همچنین منزلت بالایی دارند. (درس ۸)

۸. گذر از عصر جاهلیت به عصر اسلام نیازمند تغییر در نگرش انسان‌ها و همچنین تحولی بنیادین در شیوه‌ی زندگی فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی شهروندان و مردم شهر بود. (درس ۸)

۹. بنا کردن نظام فرهنگی و اجتماعی بر پایه‌ی قوانین الهی مرتبط به معیار سوم اطاعت از خداوند تبارک و تعالی، رسول و همچنین امام و پیشوا می باشد و همچنین تحول در روابط بین ملت‌ها مرتبط به معیار پنجم مهربانی با حق، دشمن با باطل می باشد. (درس ۸)

۱۰. تبیین جایگاه خانواده مرتبط با معیار چهارم احیای منزلت ؟؟؟ دفاع از یکدیگر مانند افراد خانواده مرتبط به معیار پنجم مهربانی با حق و همچنین دشمنی با باطل می باشد و همچنین آن‌که رسول خداوند تبارک و تعالی (ص) افرادی را که به گوشه‌ی عبادتگاهی پناه می‌بردند و همچنین از زندگی خود و همچنین خانواده بی‌توجه بودند سخت مورد نکوهش قرار می‌داد مرتبط به معیار ششم تعادل بین زندگی دنیوی و همچنین اخروی می باشد. (درس ۸)

۱۱. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در اولین روز دعوت شهروندان و مردم شهر به رسالت آسمانی خود در دامنه‌ی کوه صفا ایستاد و همچنین ندا سر داد: «ای شهروندان و مردم شهر بگویید معبودی جز الله نیست تا رستگار شوید» و همچنین اولین آیاتی که بر رسول خداوند تبارک و تعالی نازل شد و همچنین آغازگر رسالت او همچنین بود در مورد‌ی دانش و همچنین آموختن بود. (درس ۸)

۱۲. آن‌که قبل عوامل پیروزی و همچنین شکست را به ما نشان می‌دهد و همچنین بصیرت و همچنین روشن‌بینی ما را بالا می‌برد مرتبط به شناخت قبل از برنامه جذاب و جالب و خوب‌ی تلاش جهت کسب آگاهی دقیق از تمدن اسلامی و همچنین تمدن جدید از حوزه‌ی اول تقویت توانایی‌های فردی می باشد. (درس ۹)

۱۳. مقام معظم رهبری در مورد‌ی تلاش جهت پیشگام شدن در علم و همچنین فناوری می‌فرمایند: «بایستی و حتما علم را که مایه‌ی اقتدار ملی می باشد همه جدی بگیرند و همچنین دنبال کنند. کشوری که شهروندان و مردم شهر آن هم از علم بی‌بهره باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهند یافت. نمی‌می شود علم را از دیگران گدایی کرد. علم درون‌جوش و همچنین درون‌زاست. بایستی و حتما استعدادهای یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه عالم می شود.» (درس ۹)

۱۴. مهم‌ترین عوامل استحکام نظام اسلامی: ۱- استحکام پایه‌های اقتصادی و همچنین تلاش جهت کاهش تنها و فقط؛ ۲- توسعه‌ی عدالت در همه‌ی ابعاد؛ ۳- تقویت اتحاد ملی انسجام اسلامی و همچنین مشارکت عمومی؛ ۴- عمل به وظیفه‌ی مقدس امر به معروف و همچنین نهی از منکر. (درس ۹)

۱۵. امام و پیشوا خمینی در مورد مبارزه با ستمگران و همچنین تقویت فرهنگ جهاد و همچنین شهادت و همچنین صبر می‌فرمایند: «نقطه‌ی مهمی که همه‌ی ما بایستی و حتما به آن هم توجه کنیم و همچنین آن هم را اصل و همچنین اساس سیاست خداوند تبارک و تعالی با بیگانگان قرار دهیم آن می باشد که دشمنان ما و همچنین جهان‌خواران تا کی و همچنین تا کجا ما را تحمل می‌کنند و همچنین تا چه مرزی استقلال و همچنین آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه‌ی هویت‌ها و همچنین ارزش‌های معنوی و همچنین الهی‌مان نمی‌شناسند. به گفته‌ی قرآن کریم دشمنان هرگز دست از مقاتله و همچنین ستیز با تو برنمی‌دارند مگر آن‌که تو را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و همچنین چه نخواهیم صهیونیست‌ها و همچنین آمریکا و همچنین شوروی در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و همچنین شرافت مکتبی‌مان را لکه‌دار کنند.» (درس ۹)

۱۶. دعوت به حق و همچنین عدالت را نباید منحصر به صحبت و همچنین شعار کرد بلکه جهت تحقق سخن حق بایستی و حتما قیام کرد و همچنین موانع حق و همچنین حق‌پرستی را در کل جهان زدود. (درس ۹)

۱۷. عمل به احکام و همچنین راهنمایی خداوند در دنیای پیچیدهی امروز تنها شیوه‌ی مطمئن زندگی و همچنین روش قابل اعتماد در مواجهه با پیشامد جدید‌هاست و همچنین سهل‌انگاری در عمل و همچنین بی‌توجهی به احکام خداوند قرار دادن بر لبه‌ی پرتگاهی می باشد که سقوط به وادی‌های هولناک گمراهی و همچنین سرگردانی را در پی خواهد داشت و همچنین بنای زندگی نیز بر پایه‌ی علم خداند می باشد که خوشبختی و همچنین سعادت ما را به ارمغان می‌آورد. (درس ۱۰)

۱۸. تولید، توزیع و همچنین تبلیغ فیلم دیدنی و جذاب‌ها، لوح‌های فشرده، نوارهای کاست، مجلات و همچنین … به منظور گسترش فرهنگ و همچنین معارف اسلامی و همچنین مبارزه با تهاجم فرهنگی و همچنین ابتذال اخلاقی از مصادیق مهم عمل صالح و همچنین از واجبات کفایی و همچنین شامل پاداش اخروی پهناور و بزرگ می باشد. (درس ۱۰)

۱۹. تولید فیلم دیدنی و جذاب‌های سینمایی و همچنین تصویری و تلویزیونی مستند علمی، تاریخی و همچنین فرهنگی و اجتماعی که به نیت اعتلای فرهنگ اسلامی و همچنین تربیت دینی باشد مستحب می باشد و همچنین در شرایط ضروری واجب کفایی می باشد. (درس ۱۰)

۲۰. در صورتی که ورزش و همچنین بازی‌های اسپورت و ورزشی جهت دور شدن اشخاص جامعه از فساد و همچنین بی‌بند‌وباری‌های کنونی ضرورت یابد فراهم کردن امکانات آن هم واجب کفایی می باشد. (درس ۱۰)

۸۰ نقطه‌ی دین زندگی ویژه جمع بندی کنکور در تاریخ ۳ June 2015 | 3:18 pm نشر یافته شده شده می باشد
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *